Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Frukostseminar 9. september: Kom i gang med klarspråk!

(13.8.2014) Lurer du på kva klarspråk er? Har du starta, eller skal du i gang med eit klarspråksprosjekt? Kom på frukostseminar 9. september og få konkrete døme på korleis du kan kome i gang med klarspråksarbeid på arbeidsplassen din.

 • Språksamarbeidet i Norden

  (12.8.14) De nordiske landene har alle egne organer som arbeider med språkpolitikk og språklige spørsmål på ulike måter. Politisk har man samarbeidet i Norden fra 1952, da Nordisk råd ble opprettet, og like lenge har man i Norden hatt en årlig konferanse om språklige spørsmål. Den neste finner sted i Stockholm 28.–29. august 2014.

 • Sommarlege språkspørsmål til Språkrådet

  (4.7.14) Sommar tyder ferietid, òg for språkfolk. Her kan du lesa om når vi er mindre tilgjengelege i ferien.

 • Sommarnummeret av Termposten er her

  (27.6.14) I Termposten får du denne gongen tips om nyttige termlister og termbasar, og du kan lese om den nye utgåva i serien Terminologen. Og kva er eigentleg skilnaden på statue og skulptur?

 • – Språkvalg i byrommet skaper holdninger

  (25.6.14) I Oslo øst blomstrer bokmål i gatebildet. På vestkanten står engelsk sterkt, mens nynorsk er lite synlig på skilter i hovedstaden. På Voss brukes både bokmål, nynorsk og dialekt, men lite engelsk, viser en ny undersøkelse.

 • Den viktigaste språkbrukaren

  (16.6.14) NRK er så viktig som NRK er fordi styresmaktene har stilt høge, talfesta krav i tråd med den språklege jamstillingspolitikken, publikum har venta seg mykje, og dei tilsette har arbeidd for å nå ambisiøse mål. Det skriv styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, i denne kronikken i Klassekampen.

 • Hvem fortjener Språkprisen i år?

  (13.6.14) Språkrådet inviterer alle til å nominere bokmålsskribenter fra ethvert samfunnsområde til Språkprisen 2014. Fristen er 20. juni.

 • Nytt nummer av Språknytt!

  (10.6.13) I siste nummer kan du blant annet bli bedre kjent med portugisisk og ukrainsk og lese om banning på tv, sensitive ord og seigmenn.

 • To ledige stillingar i Språkrådet

  (6.6.14) Språkrådet har ledig to faste stillingar som rådgjevar/seniorrådgjevar: den eine i seksjon for språkrøkt og språkrådgjeving, den andre i seksjon for språk i skole og offentleg forvaltning.

 • Midlar til oppfølging av språkmeldinga

  (4.6.14) Kulturdepartementet lyser ut prosjektmidlar til språktiltak. – Det er naudsynt å styrkje satsinga på norsk språk i ei stadig meir globalisert verd, seier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Nysgjerrigpers språkpris til Bondi skole

  (4.6.14) Hvordan defineres godteri? Det har elevene på 2. trinn på Bondi skole i Asker forsket på. For det får de Nysgjerrigpers språkpris 2014!

Til alle nyheter
Utviklet av Gazette