Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Språk forstyrrer ikke språk

(26.9.14) Å svekke sidemålet er en bakvendt løsning dersom formålet er å styrke språkmestringen. Det skriver Kristin Solbjør, seksjonssjef i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten. 

 • UiOs ansvar for språk

  (25.9.14) Universitetet i Oslo er en hjørnestein i det norske språksamfunnet. Det skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten.

 • Klarspråksprisen 2014

  (8.9.2014) Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovedprisen deler vi ut en temapris for klare tekster om retter og plikter, og vi vil hedre «årets trekkhund», altså en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidater er 20. oktober 2014, og alle prisene deles ut i 2015.

 • Bli med på navnevandring under Oslo kulturnatt!

  (8.9.14) Fredag 12. september inviterer Språkrådet til grunnlovsinspirert navnevandring fra Slottet til Pipervika.

 • Språkrådet sterkt kritisk til å privatisera stadnamn

  (3.9.14) Den som eig eit gardsbruk, skal avgjera korleis bruksnamnet skal skrivast, føreslår Kulturdepartementet. Språkrådet meiner ei slik lovendring vil undergrava den verdien bruksnamna har som felles kulturminne.

 • Språkpolitikk i universitets- og høgskolesektoren

  (3.9.14) Torsdag 30. oktober 2014 arrangerer Universitets- og høgskolerådet og Språkrådet en dagskonferanse i Oslo om parallellspråklighet ved norske høyere læresteder.

 • Kronikk: Stedsnavn i klemme

  (2.9.14) Kulturdepartementet foreslår å endre stedsnavnloven slik at eieren av et gårdsbruk alene kan bestemme skrivemåten av bruksnavnet. Denne lovendringen vil bidra til å undergrave bruksnavnene som språklige kulturminner. Det skriver Ingvil Nordland og Botolv Helleland i Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene i denne kronikken i Aftenposten.

 • Stipend frå Språkrådet (oppdatert)

  (28.8.14) Hausten 2014 deler Språkrådet ut seks stipend til studentar. Kvart stipend er på 20 000 kroner. I år deler vi ut stipend til studentar som arbeider med bruk av engelsk og norsk i samfunnet, talemålsutvikling, norsk teiknspråk, kvensk språk eller språkbruk hos skuleelevar. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.

 • Sommarlege språkspørsmål til Språkrådet

  (4.7.14) Sommar tyder ferietid, òg for språkfolk. Her kan du lesa om når vi er mindre tilgjengelege i ferien.

 • Sommarnummeret av Termposten er her

  (27.6.14) I Termposten får du denne gongen tips om nyttige termlister og termbasar, og du kan lese om den nye utgåva i serien Terminologen. Og kva er eigentleg skilnaden på statue og skulptur?

 • – Språkvalg i byrommet skaper holdninger

  (25.6.14) I Oslo øst blomstrer bokmål i gatebildet. På vestkanten står engelsk sterkt, mens nynorsk er lite synlig på skilter i hovedstaden. På Voss brukes både bokmål, nynorsk og dialekt, men lite engelsk, viser en ny undersøkelse.

Til alle nyheter
Utviklet av Gazette