Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Kronikk: Stedsnavn i klemme

(2.9.14) Kulturdepartementet foreslår å endre stedsnavnloven slik at eieren av et gårdsbruk alene kan bestemme skrivemåten av bruksnavnet. Denne lovendringen vil bidra til å undergrave bruksnavnene som språklige kulturminner. Det skriver Ingvil Nordland og Botolv Helleland i Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene i denne kronikken i Aftenposten.

 • Stipend frå Språkrådet

  (28.8.14) Hausten 2014 deler Språkrådet ut fire stipend til studentar. Kvart stipend er på 20 000 kroner. I år deler vi ut stipend til studentar som arbeider med bruk av engelsk og norsk i samfunnet, talemålsutvikling, norsk teiknspråk eller  kvensk språk. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.

 • Frukostseminar 9. september: Kom i gang med klarspråk!

  (13.8.2014) Lurer du på kva klarspråk er? Har du starta, eller skal du i gang med eit klarspråksprosjekt? Kom på frukostseminar 9. september og få konkrete døme på korleis du kan kome i gang med klarspråksarbeid på arbeidsplassen din.

 • Sommarlege språkspørsmål til Språkrådet

  (4.7.14) Sommar tyder ferietid, òg for språkfolk. Her kan du lesa om når vi er mindre tilgjengelege i ferien.

 • Sommarnummeret av Termposten er her

  (27.6.14) I Termposten får du denne gongen tips om nyttige termlister og termbasar, og du kan lese om den nye utgåva i serien Terminologen. Og kva er eigentleg skilnaden på statue og skulptur?

 • – Språkvalg i byrommet skaper holdninger

  (25.6.14) I Oslo øst blomstrer bokmål i gatebildet. På vestkanten står engelsk sterkt, mens nynorsk er lite synlig på skilter i hovedstaden. På Voss brukes både bokmål, nynorsk og dialekt, men lite engelsk, viser en ny undersøkelse.

 • Den viktigaste språkbrukaren

  (16.6.14) NRK er så viktig som NRK er fordi styresmaktene har stilt høge, talfesta krav i tråd med den språklege jamstillingspolitikken, publikum har venta seg mykje, og dei tilsette har arbeidd for å nå ambisiøse mål. Det skriv styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, i denne kronikken i Klassekampen.

 • Hvem fortjener Språkprisen i år?

  (13.6.14) Språkrådet inviterer alle til å nominere bokmålsskribenter fra ethvert samfunnsområde til Språkprisen 2014. Fristen er 20. juni.

 • Nytt nummer av Språknytt!

  (10.6.13) I siste nummer kan du blant annet bli bedre kjent med portugisisk og ukrainsk og lese om banning på tv, sensitive ord og seigmenn.

 • To ledige stillingar i Språkrådet

  (6.6.14) Språkrådet har ledig to faste stillingar som rådgjevar/seniorrådgjevar: den eine i seksjon for språkrøkt og språkrådgjeving, den andre i seksjon for språk i skole og offentleg forvaltning.

 • Midlar til oppfølging av språkmeldinga

  (4.6.14) Kulturdepartementet lyser ut prosjektmidlar til språktiltak. – Det er naudsynt å styrkje satsinga på norsk språk i ei stadig meir globalisert verd, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Til alle nyheter

Aktuelt ord

Mekle

Ny rettskriving for nynorsk og kurs på nett!

Gutt og jente på fjelltopp

Nynorskkursa er ikkje tilgjengelege torsdag 4. september i tidsrommet 15.00–22.00.

Ukens tegn

{ "normal": "/upload/filmer/tegn/36_pizza.mp4", "slow": "/upload/filmer/slow/36_pizza.mp4" }
pizza
Avspilling i sakte film

 

 Utviklet av Gazette