Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Råd om ordvalg i lover og forskrifter


Det kan være mange grunner til at en lov eller forskrift er vanskelig å forstå. Juridiske faguttrykk kan selvsagt være et problem. Hvis et allment kjent ord er presist og dekkende nok, bør vi som regel velge det. Men svært ofte er fagordet best. Da gjelder det å bruke ordet på en logisk og konsistent måte. Faguttrykkene er nødvendige for presisjonen, og de hindrer ikke forståelsen så lenge tekstens lesere har tilgang til en forklaring. Større problemer enn faguttrykk er gammeldagse ord og uttrykk, vage og flertydige ord, intern sjargong, allmenne ord brukt i uvanlig betydning, mangelfulle definisjoner og uklare henvisninger.

Fant du det du lette etter?