Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Slik kontakter du oss

Kontaktinformasjon ansatteAvdelingen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

 • arbeider med å fremme det norske språkets status og bruk, særlig på områder hvor det er under press
 • har særlig ansvar for fagfeltene terminologi og fagspråk, norsk språk i kunstig intelligens og språkteknologi, språkbruk i høyere utdanning og forskning, språkbruk i arbeids- og næringslivet, språk i kultur- og medietilbudet, språk og integrering og strategisk språkrøkt 
 • har et ansvar for norsk tegnspråk og samarbeider med aktører på feltet
 • gir råd og veiledning i terminologiarbeid

Avdelingen for språk i skole og offentlig forvaltning

Avdelingen har ansvaret for å følge alle språklovens paragrafer som pålegger det offentlige plikter. Noe av oppfølgingsarbeidet gjøres gjennom tilsyn, annet gjennom rådgiving.

Dette er våre arbeidsfelt: 

 • klarspråksarbeid i det offentlige 
 • nynorskarbeid i det offentlige 
 • tilsyn med bokmål og nynorsk i staten 
 • styrking av bokmål og nynorsk i opplæringa 
 • styrking av kvensk, romani og romanes 
 • godt språk i regelverk (lover og forskrifter)  
 • navn på statsorganer 

Dette er våre viktigste samarbeidspartnere:

 • departementene, andre sentrale statsorgan 
 • KS, fylkeskommuner og kommuner 
 • språkrådene i de andre nordiske landene 
 • språkbrukergrupper og språkorganisasjoner 
 • internasjonale organisasjoner 

Slik jobber vi:

 • Vi svarer på spørsmål om språkloven, utreder og gjennomfører kartlegginger. 
 • Vi lager informasjonsmateriell, nettkurs og språkverktøy. 
 • Vi holder innlegg om språkloven. 
 • Vi holder kurs og skriveverksteder om godt språk i regelverk (lover og forskrifter). 
 • Vi lager fysiske og digitale faglige møteplasser. 
 • Vi arrangerer kompetanseprøver for språkkonsulenter. 

Avdelinga for språkrøkt og språkrådgiving

 • gir råd om god og rett norsk, i form av svar på språkspørsmål (e-post og telefon) og informasjon på nettsider og i flere publikasjoner
 • arbeider med å forvalte rettskrivinga i nynorsk og bokmål, og følger med på hvordan språket utvikler seg
 • gir råd om god bruk av stedsnavn og tilrådinger om skrivemåten av stedsnavn etter lov om stadnamn
 • forvalter tilskuddsordninga for innsamling og registrering av stedsnavn
 • har ansvar for å følge opp god språkdokumentasjon innenfor de felta vi arbeider med
Språkrådets inngangsparti utendørs
Inngangsparti, Halvbroren (på baksiden av Nasjonalbiblioteket