Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ordformer og stiltrekk


Et gjennomgående trekk ved lover og forskrifter er hyppig bruk av enkel bestemmelse og nakent substantiv. Dette påvirker stilen, ikke forståelsen.


Enkel bestemmelse

Enkel bestemmelse (denne lov, denne paragraf), som er vanlig i lovtekster, er en etterlevning fra dansk. Det naturlige i norsk er dobbel bestemmelse (denne loven, denne paragrafen).

Dobbel bestemmelse gir ledigere språk

 • denne forskrift, denne lov, denne paragrafdenne forskriften, denne loven, denne paragrafen
 • etter disse regleretter disse reglene
 • i det tidsromi det tidsrommet
 • fra den dag de fyller 18 årfra den dagen de fyller 18 år
 • de kvalifikasjoner som er nødvendigede kvalifikasjonene som er nødvendige
 • den myndighet som har fattet vedtaketden myndigheten som har fattet vedtaket

Nakent substantiv

Nakent substantiv er den formen substantivet har i ordbøker, dvs. uten noen form for bøyning eller artikkel. Nakent substantiv har generell betydning og brukes mye i lovtekster.

Overdreven bruk av nakent substantiv kan gjøre språket unødig oppstyltet.

 • person med fagbrev
 • fast ansatt hos produsent
 • klage sendes tjenestevei

Bruk heller

 • ubestemt form entall (en person, en produsent, en klage)
 • bestemt form entall (personen, produsenten, klagen)
 • ubestemt form flertall (personer, produsenter, klager)

Unngå nakent substantiv

 • fallem i ende av bildekken fallem i ende av bildekket
 • Tjenesteyter har rett til å utøve yrket midlertidig. Tjenesteyteren har rett til å utøve yrket midlertidig.
 • Kjøretøy blir fjernet for eiers regning.Kjøretøyet blir fjernet for eierens regning.
 • Finansforetak kan gi annet foretak i oppdrag å …Et finansforetak kan gi et annet foretak i oppdrag å …
 • Person som er myndig etter norsk lov, kan …Personer som er myndige etter norsk lov, kan …

Fant du det du lette etter?