Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språk i lover og forskrifter


Respekt for lovgivningen forutsetter at den er forståelig og tilgjengelig.

Curt A. Lier, tidligere president i Juristforbundet (2015)

Hvorfor er det viktig å arbeide med språk i lover og forskrifter? 

 • Lover og forskrifter påvirker beslutninger på alle nivåer i samfunnet.
 • Språket i lover og forskrifter påvirker språket i andre tekster. 
 • Uklart språk i regelverk kan være et demokratisk problem. 
 • Skal en lov eller forskrift virke etter sin hensikt, må den bli forstått av dem den angår. 
 • Uklart formulerte regler gjør forvaltningen mindre effektiv. 
 • Klart formulerte regler er enklere å digitalisere.

Hva skjer på dette området?

 • Interessen for språket i lover og forskrifter er økende. 
 • Krav om klart språk tas inn i mandatet til stadig flere lovutvalg. 
 • Flere departementer og lovutvalg har fått hjelp til å kvalitetssikre språket i lovtekster. 
 • Juridisk fakultet ved UiO har satt i gang prosjektet Klarspråk i juridisk forskning og undervisning, som skal bidra til at lover og andre juridiske tekster blir lettere å forstå. 
 • Prosjektet «Klart lovspråk» (2011–2019), som ble ledet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi, i dag Digitaliseringsdirektoratet), hadde som mål at lover og forskrifter som er spesielt viktige og gjelder mange, skal bli klarere og mer forståelige. I prosjektet ble det gjennomført flere ulike tiltak for at arbeidet med språk skulle bli en naturlig og sentral del av lovutviklingen. Et av de viktigste tiltakene i prosjektet var språklig og strukturell gjennomgang av fire utvalgte lover. Dessuten ble det gjennomført en rekke undersøkelser om juridisk språk i forvaltningen.

Fant du det du lette etter?