Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Råd om arbeid med språk i lover og forskrifter


I arbeidet med språk og struktur i lover og forskrifter anbefaler vi en tverrfaglig arbeidsmetode som gjerne kalles skriveverksted.


Skriveverkstedmetoden går ut på at jurister, andre fagpersoner og språkrådgivere arbeider med et tekstutkast og diskuterer seg fram til løsninger som sikrer både juridisk presisjon og språklig kvalitet. Metoden er velprøvd og har gitt gode resultater.

Språkrådgiverne påpeker uklarheter og hindringer i tekstene og foreslår endringer som kan lette forståelsen. Medlemmene i gruppa diskuterer teksten i flere omganger og blir enige om hvilke endringer som skal gjøres. Dette arbeidet er som en forhandling, der målet er å finne løsninger som både er forståelige, språklig gode og faglig holdbare. Skriveverkstedmetoden er ressurskrevende, men svært nyttig og lærerik for alle parter.

Les mer om skriveverksted.

Arbeidsgangen

 • Sending av tekst
  Departementet/lovutvalget sender teksten til språkrådgiverne senest en uke før møtet.
 • Skriftlige innspill
  Språkrådgiverne sender begrunnede skriftlige innspill til teksten.
 • Vurdering av skriftlige innspill
  Departementet/lovutvalget vurderer innspillene.
 • Tverrfaglige arbeidsmøter
  Innspillene blir gjennomgått i tverrfaglige arbeidsgruppemøter (språkrådgiverne og fagpersoner i departementet/lovutvalget).
 • Endringer i teksten
  Nødvendige endringer blir innarbeidet i teksten.

Arbeidsgangen i et skriveverksted

Fant du det du lette etter?