Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Klart språk i jusstudiet

Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har satt i gang et prosjekt om klart språk i juridisk forskning og undervisning.


I august 2016 inngikk Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om klart språk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet. Juridisk fakultet ved UiO har satt i gang prosjektet «Klarspråk i juridisk forskning og undervisning», som skal bidra til at lover og andre juridiske tekster blir lettere å forstå. En effekt av arbeidet skal bli at uteksaminerte jusstudenter lærer å skrive klare og forståelige juridiske tekster. Kunnskap om utforming av klart regelverk (lover og forskrifter) er særlig sentralt.

I valgemnet «lovgivningslære» skal studentene i en gruppe skrive utredninger med forslag til generelle regler for en ekstern oppdragsgiver. Utredningene skal inngå i Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU). Oppdragsgiverne er interesseorganisasjoner og forvaltning, og oppdragene er reelle og aktuelle. Undervisningen i emnet er organisert som en såkalt lovlab. I løpet av semesteret blir det arrangert skriveverksted.

Les mer om lovgivningslære ved UiO

Les JOU-ene

Fant du det du lette etter?