Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Vanlige ord i uvanlig betydning


I lover og forskrifter hender det ikke sjelden at vanlige ord blir brukt i en annen betydning enn den allmennspråklige.


Her er noen eksempler på slike ord.

OrdAllmennspråklig betydningBetydning i visse sammenhenger
fravikevike fra, unnlate å følge (f.eks. en regel)avstå fra, gi avkall på, forlate, flytte fra (f.eks. en leilighet, en eiendom)
nærståendepårørende, slektningeraksjeeiere, daglig leder, styremedlemmer o.l.
tiltak

1 prosjekt, aktivitet

2 ork, noe som krever overskudd

bygging, riving eller endring av noe (jf. plan- og bygningsloven)
uttak

1 det å ta ut, utvelging

2 det å hente fram el. ta ut (uttak fra konto)

3 sted der noe tas ut (uttaket av drikkevann)

4 sted for tilkopling i elektriske apparater (uttak for høyttalere)

'det å bruke eller utnytte en fordel eller et gode':

  • uttak av ferie
  • uttak av pensjon


'det å hente ut (ressurser)'; 'det å fange og drepe':

  • uttak av skog
  • uttak av fisk og krabber
  • uttak av jerv og gaupe

Hvis vi i en lov eller forskrift bruker et vanlig ord i en annen betydning enn den allmennspråklige, bør vi spesifisere det: «Med X menes/forstås her …» 

Et eksempel finner vi i plan- og bygningsloven § 1-6, som spesifiserer innholdet i tiltak.

Fant du det du lette etter?