Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Konsekvens i ordbruken


I regelverk må vi være konsekvente. Bruker vi flere ulike betegnelser på samme ting innenfor det samme regelverket, kan det oppstå tolkningstvil.


Eksempler på ord og uttrykk som ofte opptrer i samme tekst og brukes om hverandre i mer eller mindre samme betydning:

avgjørelse – beslutning – vedtak
avgjøre – beslutte – bestemme – fastsette – vedta
avgjørelsesmyndighet – myndighet til å treffe vedtak
avtale – kontrakt – overenskomst
beskyttelse av informasjon – taushetsplikt
betaler – kunde – forbruker
borger – innbygger
digital kommunikasjon – elektronisk kommunikasjon
enhet – organisasjon – virksomhet
felt – område
godkjenning – tillatelse
land – stat
medlemmer – representanter
oppsigelse – heving
organ – myndighet
regler – bestemmelser
reglar – føresegner
rutiner – retningslinjer
reiseplan – reiserute – reiseplanrute
sak – søksmål
sak – tvist
studium – studietilbud – utdanning – utdanningstilbud
tiltak – virkemiddel
tiltakshaver – eier

Vær konsekvent i ordbruken. Ikke bruk flere betegnelser på samme ting.

Pass på at du bruker den samme skrivemåten og de samme bøyningsformene gjennom hele teksten.

Fant du det du lette etter?