Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Interne uttrykksmåter


Interne uttrykksmåter kan virke ekskluderende for mange lesere. Derfor er det fornuftig å velge andre uttrykksmåter i tekster som skal treffe flere målgrupper.


Juridisk fagspråk [...] inneholder en rekke ord og vendinger som avviker fra allmennspråket – og som derfor kan være vanskelige å forstå for folk flest. Av og til brukes fagsjargong og juristfraser slik at betydningen kan forstås ut fra sammenhengen. Men ikke sjelden bidrar denne typen ord og uttrykk til at leseren får problemer med å begripe innholdet [...].

Anbefalinger om domsskriving (Domstoladministrasjonen 2015)

De fleste fagmiljøer har sine interne uttrykksmåter. Intern sjargong (ofte kalt «stammespråk») bygger på uskrevne regler for ordlegging og er vanskeligere å forklare enn faguttrykk. 

Nedenfor er noen typiske uttrykksmåter som brukes i juridiske tekster, med forslag til alternativer. Noen av eksemplene er hentet fra Domstoladministrasjonens hefte med anbefalinger for domsskriving (2015).

Uttrykk

Merknad og forslag til alternativ

finner at ...Uttrykket NN finner at ... kan i noen sammenhenger erstattes med NN kommer til at ... eller NN konkluderer med at ...
fremstå som og fremtre somUttrykkene kan ofte erstattes med se ut som, virke som eller ofte rett og slett være.
hense til, se hen tilUttrykket kan erstattes med ta hensyn til eller ta i betraktning.

Hensett til kan ofte erstattes med i betraktning av, med tanke på eller på bakgrunn av.

i henhold til

Uttrykket kan ofte erstattes med i samsvar/overensstemmelse med, ifølge eller etter.

Det ser ut til at mange bruker i henhold til av gammel vane, kanskje uten å reflektere så mye over innholdet. Vi bør ikke bruke uttrykket ukritisk, men tenke over hva vi legger i det. Hvis vi mener «på grunnlag av» eller «i samsvar med», bør vi heller skrive dét.

legge til grunnUttrykket kan ofte erstattes med mene eller ta som utgangspunkt. Domstoladministrasjonen (2015) skriver:«Problemet med denne frasen er ikke bare at den brukes sjelden i allmennspråket, men at meningsinnholdet kan variere når frasen brukes i dommer.»
oppsettende virkningUttrykket kan erstattes med utsettende virkning eller utsatt iverksettelse.
så langt muligAvhengig av sammenhengen kan uttrykket erstattes med så langt det er mulig, så langt som mulig, så ... som mulig, hvis det er mulig.
så vidt gjørligAvhengig av sammenhengen kan uttrykket erstattes med hvis (det er) mulig, hvis det lar seg gjøre.
ubetenkelig

Ubetenkelig er det motsatte av betenkelig («foruroligende, farlig, risikabelt). Hvis noe er ubetenkelig, er det ikke noe i veien for det. 

Ofte kan ubetenkelig erstattes med forsvarlig.

X finnes ubetenkelig → X er forsvarlig

Det finnes ubetenkelig (å ...) → Det er ikke noe i veien for å ...,  det er forsvarlig å ...

I Juridisk og administrativ ordliste av Karl Arne Utgård oppgis forsvarlig som en brukbar erstatning.

Et vanlig argument for å beholde interne og lite leservennlige uttrykksmåter er at de er innarbeidet i juridisk språkbruk, og at de opptrer i visse tekster som det ofte henvises til. Men ett sted må vi begynne. Hvis vi tviholder på etablerte, men ugjennomtrengelige uttrykksmåter, kommer vi ikke langt i arbeidet med språket. Det at en vanskelig uttrykksmåte er innarbeidet, er ikke god nok grunn til å videreføre den. Det finnes som oftest gode og forståelige uttrykksmåter som dekker det samme innholdet.

Råd

Velg uttrykksmåter som er i tråd med alminnelig språkbruk. Ord og vendinger som avviker fra allmennspråket, kan være vanskelige å forstå.

Fant du det du lette etter?