Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Vage og flertydige ord


Bruk presise og entydige ord der det er mulig.


Flertydige eller uklare ord

Dersom lovgiveren ikke bevisst ønsker å overlate et spørsmål til domstolenes eller forvaltningens skjønnsmessige vurdering, bør de ord og uttrykk som brukes, ha et klart avgrenset meningsinnhold. Flertydige eller uklare betegnelser bør erstattes med mer nøyaktige uttrykk. Er det vanskelig å finne mer nøyaktige uttrykk, er det en mulighet å ta inn presiserende tillegg.  

Lovteknikk og lovforberedelse punkt 6.1.3

Helst bør vi bruke så konkrete og entydige ord som mulig. Men noen ganger må vi bruke vage og flertydige ord fordi de skal dekke mye. Et eksempel er ordet forhold, som ofte opptrer i juridiske tekster. I allmennordbøkene finner vi i hvert fall fire grunnbetydninger:

  1. omstendighet
  2. tilstand
  3. forbindelse
  4. proporsjon, samsvar

I juridisk sammenheng betyr forhold ofte noe som noen har gjort eller unnlatt å gjøre, jf. «straffbart forhold», som ikke uten videre kan erstattes med noe snevrere, for eksempel «straffbar handling».

Ordet forhold er anvendelig, og det omfatter mye. Hvis det ikke er mulig å presisere meningen med et annet ord, er forhold helt på sin plass.

Eksempel 1

Hvis NOKUT kommer til at en institusjon eller et studietilbud ikke oppfyller fastsatte standarder og kriterier, skal det gis en frist for å rette forholdene.

Her må forhold kunne godtas fordi det skal dekke mer enn bare feil.

Eksempel 2

Følgende forhold kan påklages:

a)        brudd på velgernes rettigheter […]
b)        distriktsvalgstyrets, fylkesvalgstyrets og valgstyrets valgoppgjør
c)        departementets fordeling av utjevningsmandater […]
d)        Stortingets vedtak om hvorvidt stortingsvalget er gyldig
e)        fylkestingets vedtak om hvorvidt fylkestingsvalget er gyldig
f)         kommunestyrets vedtak om hvorvidt kommunestyrevalget er gyldig.

Her er forhold brukt som en praktisk samlebetegnelse. Det er vanskelig å finne noe et mer konkret ord som kan dekke alt. 

Men forhold brukes også i tilfeller der mer konkrete ord kunne ha vært brukt. I fraser som «på grunn av mistenktes forhold» og «forhold ved fornærmede» er det ikke lett å forstå hva forhold skal bety. Noen flere eksempler:

Eksempel Merknad Forslag til omskriving

Dersom tapet skyldes forsettlige forhold på kundens side, skal kunden bære hele tapet.

 

Her kan konteksten tyde på at forhold betyr noe i retning av «oppførsel» eller «handlemåte». Dersom tapet skyldes at kunden har opptrådt forsettlig, skal kunden bære hele tapet.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å trekke seg før valgperioden er ute. Her kan det se ut til at forhold betyr «omstendigheter» eller «grunn». Når det er særlige grunner til det, har et styremedlem rett til å trekke seg før valgperioden er ute.

Råd

Unngå vage og flertydige ord. Bruk presise og entydige ord der det er mulig.

Fant du det du lette etter?