Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Gammeldagse ord og uttrykk («kansellistil»)


Kansellistil er en betegnelse på formelt, høytidelig og oppstyltet språk som preger en del offentlige dokumenter, spesielt juridiske tekster. Ord og vendinger fra kansellistilen kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Vi bør unngå dem i lover og forskrifter. 


Her er noen eksempler på ord og uttrykk som gjerne kan byttes ut.

Ord/uttrykkForslag til alternativ
angjeldendede(n) det gjelder, de(n)/det aktuelle, denne, dette
besiktigelseettersyn, undersøkelse, kontroll
beskikkeutnevne, oppnevne
bevirkeføre til, forårsake; få i stand, få til
doglikevel
erleggelsebetaling
forefinneser, finnes
foreståstå for, sørge for, lede
forevisevise (fram)
henstandutsettelse
herunder

1 under dette, i den forbindelse

2 blant annet, medregnet, inklusive 

hva gjeldernår det gjelder
likeledesogså
nærværendedenne, dette
oppebære (lønn/trygd)motta (lønn/trygd)
påkrevdnødvendig
samtog
såledesslik; dermed
tillikeogså, i tillegg, dessuten
underretningbeskjed, melding, informasjon
utferdigeutarbeide, lage

Flere ord og uttrykk finnes i heftet Kansellisten (Språkrådet 2009). Merk at dette heftet er ment som en veiledning, ikke som en svarteliste. Det er viktig å lese forordet.

Selv om Kansellisten er på bokmål, kan den være et nyttig hjelpemiddel for dem som skal skrive nynorsk. Mange nynorske tekster i det offentlige blir nemlig skrevet med bokmålstekster som utgangspunkt. Det er lettere å skrive god nynorsk hvis språket i bokmålstekstene er ledigere og mindre «kansellistisk».

Fant du det du lette etter?