Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Fyllord og overpresiseringer


Frykt for tap av presisjon kan føre til at vi overpresiserer, og det kan virke mot sin hensikt. Vi bør ikke bruke flere eller lengre ord enn vi faktisk trenger.


Det enkleste er ofte det beste

 • angåendeom
 • av samme varighet somlike lenge som
 • der dette er nødvendigder det trengs, hvis det trengs
 • er beheftet med usikkerheter usikker(t)
 • er egnet til å ...kan (komme til å) ...
 • for så vidt gjeldernår det gjelder
 • etter frivillighetfrivillig
 • for så vidt ikkehvis ikke
 • forut forfør
 • fremsendesende
 • fysiske og juridiske personeralle/enhver
 • får ikke anvendelse på ...gjelder ikke ...
 • får tilsvarende anvendelse når det gjelder Xgjelder også X, gjelder tilsvarende for X
 • i den utstrekning ...hvis, så langt ...
 • i det omfang dette er nødvendignår/hvis det trengs, så mye det trengs, ved behov
 • i den hensikt å ...for å ...
 • i etterkant avetter
 • i forkant avfør
 • ikke uten i tilfelle ...bare hvis ...
 • komme til kunnskap omfå vite om
 • med det formål å ...for å ...
 • med virkning for alltidfor alltid

Unngå opphopning av liketydige ord for samme sak («smør på flesk»).

Smør på flesk

 • dessuten ogsådessuten
 • herunder blant annetblant annet
 • også i tilleggi tillegg
 • som for eksempel for eksempel
 • forebygging for å unngå ...forebygging av ...
 • gjensidig samarbeidsamarbeid

I forskriftshjemler står finner vi ofte formuleringer av denne typen:

 • Departementet/Kongen kan gi forskrift med utfyllende/nødvendige regler/bestemmelser om ...

En forskrift er i seg selv nødvendige regler og utfyllende bestemmelser. Derfor er presiseringen overflødig. Det er nok å skrive 

 • Departementet/Kongen kan gi forskrift om ...

Vurder hvor viktig det er å presisere eller eksemplifisere alt forskriften skal inneholde.

Fant du det du lette etter?