Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Feil og kortslutninger


Her er noen nokså vanlige, men uheldige uttrykksmåter som vi bør unngå i lovtekster.


Gjenopprette skade

Forbindelsen gjenopprette skade står i ordbøkene, så den kan nok ikke stemples som feil. Like fullt skurrer den. Det kan være god grunn til å velge en annen uttrykksmåte.

Eksempel (lovutkast)

Lovens formål er å gi erstatning til å gjenopprette skaden slik at skadelidte skal kunne opprettholde bruken av eiendommen.

Forslag til omskriving

gjenopprette tilstanden slik den var før skaden oppstod

eller:

reparere skaden

Håndheve brudd, overtredelser og områder

Forbindelsen håndheve + (regel)brudd/overtredelser er ikke uvanlig, men den er ulogisk. Det er ikke brudd og overtredelser som håndheves, det er regelverket.  Å håndheve et regelverk betyr å kontrollere og sørge for at regelverket blir overholdt.

Fra NAOB (Det Norske Akademis ordbok):

håndheve (med makt) sørge for overholdelse av, respekt for (en lov, en regel, et privilegium e.l.); (passe på å) sanksjonere mot brudd på; holde ved makt; opprettholde

EKSEMPLER

  • håndheve en lov, et regelverk
  • håndheve ro og orden

Standardordlyden for en del privatrettslige skilt – «Området er privat og håndheves etter privatrettslige regler» – er strengt tatt en språklig kortslutning. 

Kritisk

Den primære betydningen av kritisk på norsk er «livstruende, farlig»:

  • Situasjonen er kritisk.
  • Sykdommen gikk inn i en kritisk fase.

Det engelske ordet critical har et større bruksområde enn det norske kritisk. Den utstrakte bruken av kritisk i betydningen «avgjørende, viktig» skyldes nok engelsk innflytelse. Det har nærmest gått inflasjon i det. Dermed undergraves ordene nødvendig og avgjørende.

Ordet kritisk er sterkt negativt ladet og bør helst ikke brukes i den positive enden av skalaen. Noe som fungerer, noe livsbevarende, bør ikke omtales som kritisk. Det er problematisk at kritisk skal bety både «avgjørende positivt» og «avgjørende negativt» innenfor samme sammenheng. Et tenkt eksempel på det: «Situasjonen er kritisk for den kritiske infrastrukturen.»

Kort sagt: Unngå kritisk. Bruk heller nødvendig, viktig eller avgjørende. Unngå også sammensetninger av typen tidskritisk og samfunnskritisk.

I forhold til

Feil eller uheldig bruk av i forhold til går ut over presisjonen. Som regel er det best å bruke en enkel preposisjon (f.eks. for, mot, overfor), eventuelt når det gjelder. Noen ganger det best å skrive om.

Eksempler på uheldig bruk av «i forhold til» i regelverk

  • taushetsplikt i forhold til partertaushetsplikt overfor parter
  • risiko i forhold til oppgaver etter politiloven risiko i forbindelse med oppgaver etter politiloven
  • Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort overfor saksøkte.

Les mer om bruk av i forhold til.

Fant du det du lette etter?