Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Spør om lov

På disse sidene finner du utdypende svar på ulike spørsmål om tolkning av reglene i språkloven.


«Klart, korrekt og tilpassa målgruppa»

Hva ligger i klarspråksparagrafens krav om at språket skal være «tilpassa målgruppa»? Betyr det at tekster fra offentlige organer bør skrives bare på bokmål – eller rett og slett at de kan skrives på engelsk?
Les mer om paragraf 9 og klage

Rett til å klage på uklart språk?

Er det slik at paragraf 9 i språklova gjev folk rett til å krevje klart språk i informasjon frå det offentlege, og rett til å klage dersom språket er uklart?
Les meir om paragraf 9 og klage

Bruk av andre skandinaviske språk i statlege rapportar

Kan ein bruke skandinaviske språk (til dømes norsk og svensk) side om side i ein statleg rapport?
Les meir om bruk av skandinaviske språk

Naudvarsel på mobil

Er det lovleg å sende ut naudvarsel berre på bokmål?
Les meir om naudvarsel

Stillingsutlysning på engelsk

Kan et norsk statsorgan lyse ut stillinger bare på engelsk?
Les mer om stillingsutlysninger på engelsk

Verne og fremme

I språkloven står det at offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene. Hva betyr det?
Les mer om «verne og fremme»

Fant du det du lette etter?