Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Verne og fremme

Hva vil det si at offentlige organ skal verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene?


Språklovens paragraf 6 slår fast at kvensk, romani og romanes er nasjonale minoritetsspråk i Norge. Som språklige og kulturelle uttrykk er kvensk, romani og romanes likeverdige med norsk. I formålsparagrafen i språkloven står det at offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme kvensk, romani og romanes. Men hva betyr egentlig det?

Verne

Plikten til å verne de nasjonale minoritetsspråkene innebærer

  • at offentlige organ skal skape gode holdninger overfor de nasjonale minoritetene, deres kultur og språk
  • at offentlige organ skal beskytte de nasjonale minoritetsspråkene mot forfølgelse og offentlig diskriminering
  • at offentlige organ skal sikre språkbrukernes rett til å snakke og skrive eget språk uten å bli forhindret eller motarbeidet av staten selv eller av statens innbyggere

Fremme

Plikten til å fremme de nasjonale minoritetsspråkene innebærer

  • at offentlige organ skal støtte de nasjonale minoritetsspråkene gjennom tiltak og handlinger
  • at offentlige organ skal arbeide for at disse språkene skal brukes mer i samfunnet
  • at offentlige organ skal arbeide for at de minoritetene som språkene tilhører, lettere skal ha mulighet til å lære og bruke språket sitt

Å fremme de nasjonale minoritetsspråkene kan innebære å legge til rette for skoleundervisning i minoritetsspråket eller økt bruk av språket i media, eller å legge til rette for at språkbrukerne skal kunne kommunisere med det offentlige på språket.

Les mer om nasjonale minoritetsspråk

Fant du det du lette etter?