Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nynorskhjelp

Her finn du råd og tips om kva du bør tenkja på når det gjeld nynorsk setningsbygnad og ordtilfang.

Sjølv om nynorsk og bokmål har mange fellestrekk, er både setningsbygnaden og ordtilfanget forskjellig. Nynorsk har ein meir munnleg, verbal og aktiv stil enn bokmål, og dersom du skal setja om ein tekst frå bokmål til nynorsk, blir ikkje teksten automatisk god ved at du set om ord for ord.


Nynorsk øvingsrom

E-læring: Kartleggingstest og øvingar for skuleelevar