Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nytt kjøremønster på språkrådet.no


Vi avdekket trafikale problemer og har bygd om nettsidene. Målet er at flere skal få løst oppgavene sine raskere.

Hvert år blir nesten tre millioner arbeidsøkter gjennomført på språkrådet.no. De aller fleste brukerne har som mål å finne svar på språkspørsmål. Rettskriving og grammatikk er etterspurt vare. Det samme gjelder mer generelle råd om praktisk språkføring. Samtidig har innføringen av språkloven i 2022 ført til at så vel ansatte i forvaltningen som «folk flest» er blitt mer bevisste på offentlig sektors språklige plikter og språkbrukernes rettigheter. Det har gitt Språkrådet nye oppgaver og nye spørsmål, og vi gir svar – blant annet på nye språkrådet.no.

Gammel modell

En ekspertevaluering avdekket en del alvorlige problemer med gamle språkrådet.no. Det var mye bra innhold der, men også mye som ikke var relevant lenger, eller som andre presenterte på en bedre måte. Det var innhold som ikke var helt i samsvar med Språkrådets oppdrag, og innhold som sjelden eller aldri ble brukt. (Over)sikten var dårlig, brukerne kjørte seg bort og havnet for ofte i blindveier. Skiltingen var uklar, og veinettet var et mylder av småveier. Mye av innholdet i denne infrastrukturen var nok fremdeles relevant og nyttig, men designet var utdatert.

– Nettsteder har en tendens til å gro igjen med tiden, og det hadde vårt også gjort, påpeker direktør i Språkrådet og ansvarlig redaktør for språkrådet.no, Åse Wetås. – Informasjonshierarkiet var svakt, slik at ulike temaer slo hverandre i hjel, og alt framsto som like «viktig». Når det er slik, blir det vanskelig for brukerne å finne svar på akkurat den oppgaven de kommer til nettstedet for å løse.

Reparere, prioritere, strukturere ...

Språkpolitikken er sektorovergripende, og Språkrådet har mange ulike målgrupper. Noen av dem har stor nytte av nettstedet språkrådet.no. Andre bistår vi bedre og mer effektivt gjennom andre kanaler. Når vi har prioritert og strukturert innhold til nye språkrådet.no, har vi vært mer opptatt av oppgavene som skal løses, enn hvem som skal løse dem. Alle som skriver, uansett hvem de er, skal få hjelp til å skrive korrekt og klart. Noen målgrupper trenger og skal få hjelp til å organisere språkarbeid på arbeidsplassen sin, til å følge språkloven og stedsnavnloven eller til å utvikle norsk fagspråk på sine felt. Og alle språkbrukere skal enkelt finne informasjon om de språklige rettighetene sine, enten de bruker norsk, samiske språk, kvensk, romanes, romani eller norsk tegnspråk.

– Språkrådet er synlig i mange kanaler, både på egne og andres nettsider og i samfunnsdebatten på sosiale medier og i pressen. Der prioriterer vi å snakke om det mange er opptatt av. Samtidig forvalter Språkrådet innhold som er svært viktig for noen få målgrupper, for eksempel informasjon om rettigheter for brukere av norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene. Det mener vi at vi klarer enda bedre på de nye nettsidene, sier Wetås.

Alt er ikke som før, heldigvis

Nye språkrådet.no har beholdt de mest brukte sidene, skrevet om en del av dem, laget noen få nye og fjernet mange sider som ikke er i bruk lenger. I tillegg har Språkrådets populære nettsteder klarspråk.no og språklov.no blitt innlemmet i språkrådet.no. Noen brukere kommer til å oppleve at innhold som de kunne finne på språkrådet.no før, ikke er der lenger. Det kan hende at oppgaver må løses på en annen side på nettstedet, i en annen kontekst enn før. Det kan være irriterende i starten, eller det kan være en lettelse.

Foreløpige brukertester viser at brukerne løser oppgavene sine mer effektivt på nye språkrådet.no. Flere og mer omfattende brukertester vil bli gjennomført etter lansering. Omleggingen er også bra for dem som lager og vedlikeholder innhold, og for sidenes klimaavtrykk. Farvel til fossile løsninger.

Nye språkrådet.no er designet og utviklet av Netlife og Grensesnitt. Stor takk til dere!

Over til brukerne

Nye språkrådet.no er fremdeles under arbeid. Ser du feil eller mangler? Ta kontakt med nettredaktøren.