Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Bruk av nynorsk og bokmål i det offentlege

I Noreg har vi to jamstilte skriftspråk: nynorsk og bokmål. Språklova seier korleis offentlege organ skal bruke dei to skriftspråka. Her er dei viktigaste reglane.


Reglane for bruk av nynorsk og bokmål i ulike teksttypar gjeld for

  • statsorgan og fylkeskommunar
  • den administrative delen av verksemda ved universitet og statlege høgskolar, andre statlege skolar, vidaregåande skolar, domstolane, forliksråda og påtalemakta
Tegnspråkversjon

Nynorskressursar

For deg som skal skrive, lære eller lære bort nynorsk


Fant du det du lette etter?