Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Årets ord

Hvert år kåres årets ord. Det kan være nyord eller ord av nyere dato som har preget det aktuelle året. Kåringa blir gjort ut fra et sett kriterier og er ikke publikumsbasert. 


Slik kåres årets ord

Mot slutten av hvert år publiserer Språkrådet en liste på ti ord vi mener har preget året som gikk. Ordet på toppen av lista blir kåret til årets ord. Årets ord må ikke være helt nytt av året. Det kan også være et ord av nyere dato eller et ord som har blitt brukt i en ny og aktuell betydning. 

Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøgskole, står bak kåringa. Vi ønsker å vise at norsk er et rikt språk som gjør det lett å lage nye, gode ord. Direkte lån fra andre språk når sjelden opp i konkurransen. Kåringa demonstrerer at språket vårt tilpasser seg et samfunn og en virkelighet i stadig forandring. 

Ordene i kåringa har vært aktuelle i det gjeldende året, og de har gode språklige kvaliteter. Mange av dem er også kreative. At ordene kommer med på lista, innebærer ingen normering eller annen offisiell godkjenning fra Språkrådet, og det er ikke sikkert at de kommer i ordbøkene. Det avhenger av om de slår rot i språket. 

Vi bruker et dataprogram utviklet ved det tidligere forskningsinstituttet Uni Research til å finne nyord i avistekster. I tillegg bygger vi på egne observasjoner gjennom året. Vi tar også imot tips fra publikum, helst om nyord som allerede er i bruk. Send tips til post@sprakradet.no med teksten «Årets ord» i emnefeltet. 

Oversikt over tidligere kåringer

Kåringa startet i 2008. Kåringene fra 2011 og tidligere ble gjennomført av Språkrådet alene.

 • 2020: koronaen
 • 2019: klimabrøl
 • 2018: skjebnelandsmøte
 • 2017: falske nyhende / falske nyheter
 • 2016: kvardagsintegrering/hverdagsintegrering
 • 2015: det grøne skiftet / det grønne skiftet
 • 2014: framandkrigar/fremmedkriger
 • 2013: sakte-tv
 • 2012: å nave (naving)
 • 2011: rosetog
 • 2010: oskefast/askefast
 • 2009: svineinfluensa
 • 2008: finanskrise

Kåring av årets ord i andre land

Fant du det du lette etter?