Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Årets ord er KI-generert


I 2023 har kunstig intelligens virkelig blitt allemannseie, og vi har fått mange nye sammensatte ord med forkortelsen KI. Adjektivet KI-generert er en av de mest brukte sammensetningene.

KI-generert betyr noe slikt som ‘laget med kunstig intelligens’. Ordet vil trolig bli brukt mer og mer etter hvert som kunstig intelligens blir tatt i bruk på flere områder, sier Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet.

KI, ikke AI

Mens nabolandene våre har valgt å holde på den engelske forkortelsen AI (artificial intelligence), har den norske forkortelsen fått fotfeste her hjemme.

– I Sverige og Danmark inngår AI som førsteledd i sammensatte ord. I Norge ser vi at KI vinner terreng, og i 2023 var KI-generert mer brukt enn AI-generert i norske tekster, sier Rødningen.

Viktig med norsk fagspråk

Direktøren i Språkrådet, Åse Wetås, synes det er godt å se at den norske forkortelsen for kunstig intelligens er i ferd med å etablere seg. Hun minner om at fagspråket er det viktigste utviklingslaboratoriet for norsk språk, og at det er viktig å arbeide systematisk med å styrke også denne delen av språket vårt.

– Den teknologiske utviklinga har stor innvirkning på livet vårt. Da må vi også ha en offentlig debatt om kunstig intelligens på vårt eget språk. Mye av det teknologiske språket kommer fra engelsk, og mange vil bli ekskludert fra det offentlige ordskiftet om det ikke blir etablert et norsk fagspråk på dette feltet.

Økonomi og konflikt

På lista over nyord i 2023 finner vi ord som milliardærflukt, grønn kolonialisme og polykrise. Ordene reflekterer urolige tider i verden.

– 2023 har vært et vanskelig år for mange. Nyhetsbildet er preget av krig, konflikt og økonomiske vanskeligheter. På disse områdene finnes det allerede et godt utbygd fagspråk, og behovet for nyorddanning er ikke så stort som på nye områder. I tillegg til vinnerordet er polykrise en god oppsummering av situasjonen vi befinner oss i, sier professor Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøyskole (NHH).

God språklig kvalitet

Årets ord blir kåra av Språkrådet i samarbeid med Gisle Andersen ved NHH. Ordet skal ha vært aktuelt i det gjeldende året. I tillegg skal ordet være levedyktig, og det skal ha god språklig kvalitet. I fjor ble krympflasjon kåra til årets ord.

I kåringa blir det blant annet brukt et dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionsaviser. Dataverktøyet er utvikla av Knut Hofland i forskningsselskapet Norce.

Kontakt:

kommunikasjonssjef Anette Hjerde, tlf. 41 68 30 82

(Illustrasjonsbildet øverst i artikkelen er KI-generert.)