Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Sportsvaske er årets ord 2021


(15.12.21) I 2022 skal flere store idrettsarrangement avholdes i land som blir kritisert for å bryte menneskerettighetene. I den forbindelse har ordet sportsvaske fått aktualitet og fotfeste i norsk.

Sportsvaske blir brukt når myndigheter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i et bedre lys eller søker å oppnå det samme ved å kjøpe opp eller sponse populære sportsklubber.

– Opphavet er trolig engelsk sportswashing, som har blitt til sportsvasking på norsk. Ordet har nære paralleller i ordene hvitvasking og grønnvasking, som allerede er etablert i norsk. Substantivet sportsvasking er ganske utbredt, men det er interessant at det tilhørende verbet også ser ut til å etablere seg. Det er dermed verbet sportsvaske som er årets ord 2021, sier seniorrådgiver i Språkrådet Dagfinn Rødningen.

Koronaen er representert i år også

I fjor var koronaen årets ord. Pandemien preger fremdeles samfunnet vårt, og vi slipper ikke unna koronaordene på årets ti-på-topp-liste. Der finner vi blant annet TISK (testing, isolasjon, smittesporingogkarantene), antivakser og mutantvirus.

– I fjor var å holde meteren,flate ut kurven og sprite på lista over ord som hadde festa seg i språket vårt. Gjennom årets liste ser vi at pandemien er inne i en annen fase, og ordene gjenspeiler diskusjoner rundt vaksiner og smitteverntiltak. Dette viser at språket forandrer seg i takt med samfunnsendringene, sier direktør i Språkrådet Åse Wetås.

Klimakamp og likestilling

Nyordene i år viser til flere strømninger i samfunnet. Vi ser spor av både klimakamp og likestilling blant de ti utvalgte ordene, og både næringslivet og myndighetene har bidratt til å utvikle språket.

Mikromobilitet, arealnøytral og biogen er ord som viser at det stadig lages nye løsninger for å nå klimamålene. Sammen med det grønne skiftet trenger vi også nye ord. På lista finner vi også sysselmester, som erstatter stillingstittelen sysselmann. Tittelen brukes om regjeringas øverste representant på Svalbard, og endringa er et ledd i myndighetenes arbeid med å skifte ut kjønnsspesifikke stillingstitler med kjønnsnøytrale i statlige virksomheter, sier Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøyskole (NHH).

Levedyktige ord med språklig kvalitet

Årets ord blir kåra av Språkrådet i samarbeid med professor Gisle Andersen ved NHH. Viktige kriterier for kåringa er at ordene skal være aktuelle, mye brukt og levedyktige, og de skal ha god språklig kvalitet. Det er også et poeng å vise at norsk er et rikt språk der vi enkelt kan lage nye, gode ord på ulike måter. De siste årene har koronaen, klimabrøl og skjebnelandsmøte blitt kåra til årets ord.

I kåringa blir det blant annet brukt dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionaviser. Dataverktøyet er utvikla av Knut Hofland i forskningsselskapet Norce.

Årets ord tilbake til 2008