Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Arbeid med stedsnavnsaker i kommunene

Kommunene har vedtaksmyndighet for skrivemåten av mange typer navn, men ikke alle.


Kommunen gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn (gater, veier, plasser osv.). I tillegg har kommunen vedtaksmyndighet for skrivemåten av navn på tettsteder, grender, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende.

Kommunen har ikke vedtaksmyndighet når det gjelder andre stedsnavn i offentlig bruk, for eksempel naturnavn eller navn på gårder.

Når kommunen skal gjøre navnevedtak, har navngivingsprosessen to sider:

  1. Hvilket navn skal gate- og veistrekningene (adresseparsellene) ha? Her må kommunen særlig ta hensyn til kapittel 12 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften).
  2. Hvordan skal navnet skrives? Her må kommunen bruke lov om stadnamn (stedsnavnloven).

«Vegen til stadnamnet»

Ta nettkurs i stadnamnarbeid (DFØ, Læringsplattformen)


Fant du det du lette etter?