Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tjenestemann eller tjenesteperson?

Spørsmål

Kan man bruke tjenesteperson i stedet for tjenestemann?


Svar

Det er foreløpig (2017) bare tjenestemann og tenestemann som står i rettskrivningsordbøkene, med betydningen ‘offentlig funksjonær som ikke er embetsmann’. I den nye tjenestemannsloven blir ordet byttet ut med statsansatt.

Tjenestemann er brukt i lov om statens tjenestemenn fra 1983:

Med «tjenestemann» menes enhver arbeidstaker i statens tjeneste som ikke er embetsmann.

I lov om utenrikstjenesten fra 2002 finner vi ord som utenrikstjenestemann og fagtjenestemann. I det hele tatt står ordet sterkt i lovverket og mediene. Det er ikke så rart, for tjenestemenn er unektelig kortere og mer fyndig enn tjenestepersoner. Men like støtt som sjømenn (kontra sjøpersoner) står tjenestemennene ikke, som vi straks skal se.

Personene kommer

Ordet tjenesteperson finnes knapt før år 2000, og før år 2008 utgjør det sjelden over en promille av forekomstene i en stor avisbase vi har tilgang til. Så øker det kraftig, særlig i og etter år 2014.

Store norske leksikon nevner både (offentlig) tjenesteperson og offentlig tjenestemann. På regjeringen.no ser vi at politiet har sluttet å bruke ordet tjenestemann. På lovdata.no er tjenestepersonene likevel i et lite mindretall. Sammensetninger med person har et noe papirknitrende preg som nok gjør det vanskeligere å få «mann» ut av norske yrkesbetegnelser.

Tjenestemann er på noen måter mest praktisk, for det er kort og innarbeidet. Språkrådet vil likevel ikke stille seg i veien for en språkbruk som oppfattes som mer kjønnsnøytral. Hele problemet oppfattes nok mer som kjønnspolitisk enn som språkfaglig. De ulike fagmiljøene får selv velge hva de vil bruke.

Både tjenestemann og tjenesteperson har den fordelen framfor alternativ som statsansatt eller statstilsatt at de lettere inngår i sammensetninger. Dessuten gir de nok et sterkere inntrykk av den myndighet som følger med det å være i offentlig tjeneste. Men i loven som i 2017 erstatter tjenestemannsloven, er det altså statsansatt som er valgt.

Se ellers veiledningen «Kjønnsbalansert språk».

Oppdatering: Regjeringa har bestemt at statlige yrkestitler heretter skal være kjønnsnøytrale, se Aftenpostens nettutgave 8.3.2020.

Fant du det du lette etter?