Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Stor forbokstav etter kolon?

Spørsmål

Skal det vere stor forbokstav etter kolon?


Svar

Dersom det som står etter kolon, er ei fullstendig setning, skal det normalt vere stor forbokstav, elles ikkje.

Døme:

Saka er klar: Båten er for dyr.
Dei trente på det dei kunne best: å leggje lange pasningar.

Det same gjeld oppramsingar med punktliste etter kolon. Berre punkt som inneheld heile setningar, skal ha stor forbokstav. (Ei setning er ei ytring med eit verbal, altså eit verb i presens eller preteritum.)

Du finn meir om dette på nettsidene våre.

Fant du det du lette etter?