Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ordet case (som case)

Spørsmål

Heter det en case eller et case på norsk? Hva heter worst case scenario på norsk? Og hva med fagordene case og case study?


Svar

På norsk kan ordet være både hankjønn (casen) og intetkjønn (caset).

Case kommer av latin casus (på norsk kasus), som betyr sak eller tilfelle/fall. Ofte kan disse andre ordene brukes i stedet. Noen ganger er eksempel like brukbart.

Worst case scenario og lost case

Worst case på engelsk er verste fall på norsk, så worst case scenario kan oversettes med verstefallsscenario eller ofte rett og slett det verste eller verst tenkelige utfallet (eventuelt den verst tenkelige situasjonen eller de verst tenkelige utsiktene).

Direkte oversettelse fører ofte til oppstyltet språk. Vi skriver helst ikke «verstefallsscenarioet er at det og det skjer» hvis det er nok å skrive «i verste fall skjer det og det».

På samme vis: Tapt sak er en i og for seg god oversettelse av lost case, men noen ganger blir det bedre norsk hvis vi velger et uttrykk med håpløs(t), fortapt, fåfengt, nytteløst eller bortkasta.

Case study

Case study oversettes gjerne til casestudie på norsk, men det er også mulig å skrive kasusstudie, tilfellestudie (jf. svensk fallstudie) eller eksempelstudie (nynorsk også dømestudie). Det kan også hete kasusundersøkelse, tilfelleundersøkelse eller eksempelundersøkelse.

Saksstudie står det i Wikipedia, og det rimer med at case/kasus betyr både ‘tilfelle og sak’. Men sak er av de videste begrepene vi har, så man kan ønske seg et mer entydig uttrykk.

Merk: Bruker man casestudie på norsk, bør man skrive det nettopp slik, uten bindestrek.

Fant du det du lette etter?