Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Leddsetning som krever komma?

Spørsmål

Er den første delen av setningen nedenfor en leddsetning, slik at den skal avsluttes med komma?

«Etter enda en vaskesyklus, tilsettes skyllemiddelet.»


Svar

Nei. Foranstilte leddsetninger skal riktignok avsluttes med komma, men dette er ingen leddsetning.

Det viktigste kjennetegnet på en setning er at den inneholder et verb som er bøyd i presens eller preteritum. Formuleringen

Etter enda en vaskesyklus …

inneholder ikke noe verb i det hele tatt.

«Etter enda en vaskesyklus» er bare et preposisjonsuttrykk, bestående av preposisjonen «etter» og utfyllingen «enda en vaskesyklus».

Leddsetninger innledes gjerne med underordnende konjunksjoner (før kalt subjunksjoner) som hvis, når og at. Vi kan lage en leddsetning av eksempelet, slik:

Etter at en vaskesyklus er ferdig, tilsettes …

Her er det riktig med komma. Legg merke til at vi har fått et verb i presens, nemlig er.

Fant du det du lette etter?