Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kan spørjeteikn utelatast i sitat?

Spørsmål

Kan spørjeteiknet sløyfast etter spørsmålet i ei formulering som «Kven er denne Aasen, spurde Knudsen»?


Svar

Spørjeteiknet skal ikkje utelatast i slike sitat.

Vi sløyfar ikkje spørjeteiknet sjølv om verbet etter sitatet gjer det klart at det er eit spørsmål. I eksempelet ditt kan det gjerast på desse to måtane:

«Kven er denne Aasen?» spurde Knudsen.

eller

– Kven er denne Aasen? spurde Knudsen.

Merk at det ikkje skal vere komma mellom spørjeteiknet og utsegnsverbet.

Les meir om bruk av hermeteikn på nettsidene til Språkrådet her.