Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

I forhold til

Spørsmål

Dette uttrykket har blitt mye kritisert fordi det er så omtrentlig, og fordi det trenger ut mer spesifikke preposisjoner. Men det er visst riktig å bruke det som sammenlikningsuttrykk, altså når det betyr «sammenliknet med». Stemmer dette?


Svar

Det stemmer nesten. Vi har disse rådene:

 • Vurder sammenliknet med og særlig enn før du tyr til i forhold til.
 • Bruk ikke i forhold til når en enkel preposisjon kan gjøre nytten (til, for, om, med osv).
 • Bruk ikke i forhold til som tekstbinder, men velg heller tradisjonelle uttrykk som «når det gjelder», «med tanke på» og liknende.
 • Ikke vær redd for å bruke i forhold til der det faktisk er best, eller der det ikke finnes noe skikkelig alternativ.

Sammenlikning

Enn er ofte best til sammenlikning

I forhold til er opprinnelig først og fremst et sammenlikningsuttrykk. Her har det i prinsippet godkjentstempel, men det er ikke alltid det beste alternativet. Før du skriver i forhold til, bør du vurdere om du kan bruke det elegante lille ordet enn i stedet. Større enn er oftest bedre enn stor i forhold til. Når enn ikke fungerer, må vi ty til lengre uttrykk: sammenliknet med (5 stavelser) / jamført med (3 stavelser). Disse alternativene passer kanskje best når uavhengige ting av liknende slag sammenliknes.

Sammenlikning av før og nå: omskriving oftest best

Ytringer om endring kan ofte skrives om slik:

Dette er en økning på x i forhold til i fjor > fra i fjor
Det er uendret i forhold til tidligere > Dette er som før

X varierer i forhold til y bør deles mellom

1) forholdet mellom x og y varierer
2) x varierer med y

Forhold kan være best i noen tilfeller

1) Når du er fristet til å bruke i relasjon til, relativt til og liknende.

2) Når det dreier dreier seg om proporsjoner, som del i forhold til helheten eller noe annet i forhold til en målestokk: Nesen hans er liten sammenliknet med (= mindre enn) en snabel, men stor i forhold til fjeset. (Sammenliknet med blir her noe misvisende.) Nesen er altså forholdsvis stor. Men glem ikke enkle faste uttrykk: stor i forhold til alderen > stor for alderen.

3) I mange helt åpne spørsmål: Hvor stor er a i forhold til b? (Er a større enn b? er mindre åpent.)

4) I enkelte statistiske sammenhenger. I statistikk bør språket være så enkelt som mulig, men ikke enklere. Det er lett å forstå at et land har 0,5 eller 7,5 sauer per innbygger. Men hvis landet f.eks. har flere trafikkdrepte per innbygger enn noe annet land, skurrer det litt. Da bør det hete: i forhold til innbyggertallet eller skrives helt om.

Preposisjon

Preposisjonene setter ting i forhold til hverandre. Derfor kaller danskene dem forholdsord. Uttrykket i forhold til dekker så å si alle preposisjonene samtidig.

Uttrykket kan derfor være nødvendig i åpne spørsmål og i omtale av andre udefinerte forhold. Da sitter de andre preposisjonene på gjerdet. Eksempler: Hvor ligger rådhuset i forhold til stasjonen? Mammutens knokler lå ikke helt riktig i forhold til hverandre. Jernene skal vris i forhold til hverandre.

Men vri jernene 30 grader fra hverandre! Et svar eller en presisering kaller oftest en spesifikk preposisjon ned fra gjerdet. Melder det seg et innarbeidet uttrykk, bruker vi det. Man må altså vri hjernen og omstille seg fra kontekst til kontekst.

Av og til er det umulig å bruke en mer presis preposisjon, fordi vi ikke har tradisjon for det: A har en utdypende funksjon i forhold til b. Da må vi kanskje godta det, eller skrive helt om (a utdyper b).

De oppblåste autentiske forholdseksemplene nedenfor bør punkteres med mer presise preposisjoner:

 • norske regler er i stor grad bundet i forhold til av EØS-avtalen
 • rettigheter i forhold til etter loven
 • hva andre etater gjør i forhold til for å avklare forventninger
 • begrunnet pragmatisk i forhold til ut fra særskilte hensyn
 • det må skaffes mer informasjon i forhold til om helsemessige aspekter
 • å arbeide aktivt i forhold til med kommunene for å etablere rutiner
 • informasjon i forhold til om timeplanen
 • ordningene skal vurderes i forhold til mot reglene for statsstøtte
 • kommunene er forberedt i forhold til utbrudd av smittsomme sykdommer
 • en restriktiv holdning i forhold til til å åpne opp for petroleumsvirksomhet

Tekstbinding

I forhold har spredt seg kraftig både på bekostning av enkle preposisjoner og på bekostning av sammensatte uttrykk som gjerne brukes til tekstbinding. Det gjelder blant annet

når det gjelder, som gjelder, med tanke på, med hensyn/omsyn til

Eksempel:

 • I forhold til den arktiske framtida var paneldeltakerne nokså positive.

Hva betyr dette? Å være positiv i forhold til noen (= sammenlignet med) betyr å være mer positiv. Å være positiv til noe er å være for det. Her passer ingen av delene. Vi må gjette. Løsningen er trolig med tanke på. Å være positiv med tanke på noe kan skrives om til å se lyst på noe.

Det er ikke tette skott mellom de tre bolkene i denne artikkelen. Og én regel gjelder uansett: Vri forholdet til du finner det enkleste uttrykket!

 • studenter som viser liten evne i forhold til å mestre læreryrket > evne til å mestre … > er dårlige læreremner
 • like oppfatninger i forhold til situasjonen > av > samme syn på
 • dette skaper utfordringer i forhold til å skaffe kompetent personell > når det gjelder å skaffe > gjør det vanskeligere å skaffe
 • EØS-avtalen gir Norge forpliktelser i forhold til å måtte avgi data til undersøkelser > når det gjelder å > Etter EØS-avtalen må Norge …

Fant du det du lette etter?