Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hvordan uttales Nardo?

Spørsmål

Hva er den lokale uttalen av Nardo i Tronheim?


Svar

Den tradisjonelle uttalen har lang a og tjukk l for rd.

Å uttale Nardo med rd er i prinsippet som å uttale jorda, jordet, gården og lignende med rd. Vi har ikke oversikt over uttalen i dag, men trolig er bokstavuttalen med rd på frammarsj.

I 14. bind av Norske Gaardnavne av Oluf Rygh står dette:

Streken over a-en betyr at a-en er lang, streken gjennom l-en betyr at l-en er tjukk l, aksenten over o-en betyr at o-en er trang («vanlig» o-lyd), og aksentegnet midt i viser at trykk og tonelag er som i Oslo (tonem 2).

Fant du det du lette etter?