Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Heldiggrisen!

Spørsmål

Hvem er denne grisen som så mange misunner?


Svar

Ifølge Ivar Trytis Språkets ville vekster har grisen i folkefantasien blitt oppfattet som et lykkedyr.

Tyskerne sier «Du hast Schwein gehabt» (‘du har hatt flaks’), og på norsk snakker vi om heldiggriser. Tryti forteller at de første sparegrisene som dukket opp på 1600-tallet, ofte var utstyrt med et lykketegn i munnen en firkløver eller en hestesko.

Vi har også griseflaks og svinehell. Om det siste sier Den Danske Ordbog: «stammer måske fra skyttefester el.lign. hvor et svin var udsat som trøstpræmie for den ringeste deltager».

Det finnes også en teori om at heldiggriser opprinnelig er griser som slapp unna slaktekniven før jul. Den statistiske sjansen for at en slaktegris skulle unnslippe, var ikke stor. En måtte ha stor flaks, ja, griseflaks. Men bortsett fra logikken er det visst ikke mye som støtter opp om denne teorien.

Fant du det du lette etter?