Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Deployere

Spørsmål

Hva betyr deployere og deployerbar? Har dere gode norske uttrykk for det samme?


Svar

I Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner finner en denne forklaringen: «(mil.) endre militæravdelings formasjon fra en dypere til en bredere (især fra kolonne til linje); utgruppere til strid». Hvis man bare mener utplassere, sende eller noe lignende, er det bedre å velge disse enklere ordene.

Deployere kommer fra fransk, der den opprinnelige betydningen var nettopp ‘utfolde’ (fra latin de + plicare). Det dreide seg altså om å skifte formasjon eller orden for å gjøre seg klar til kamp.

I dag har deployere åpenbart fått utvidet betydningsområde på norsk og brukes også ofte om fly og til og med rakettvåpen i tillegg til marinefartøyer. Det skyldes sikkert påvirkning fra engelsk, der deploy har vært brukt mer generelt om det å utvikle eller gruppere til strid og dessuten i betydningene ‘mønstre, oppby, prestere, yte’ og ‘utvikle, utnytte (ressurser)’.

Avisene skriver blant annet om å «deployere marinefartøyer til UNIFIL» eller «deployere kampfly til Banak». Det ser ut til at betydningen da er ‘utplassere, utstasjonere midlertidig’. Alt etter sammenhengen kan en med fordel bruke disse eller andre umiddelbart forståelige ord i stedet, fra mønstre og mobilisere til sende ut og bringe i stilling.

Deployerbar (av deployable) er et sted definert slik: ‘som raskt kan flyttes dit behovet er’. Et beslektet begrep er gripbar, men det skal visst ikke være nøyaktig det samme.

Vi har fått henvendelser fra flere ansatte i Forsvaret som føler seg overveldet av alle de nye termene som de siste åra har kommet inn, særlig gjennom engelsk, som for eksempel kapasiteter (ressurser, krefter, evner). Vi får altså kombinasjoner som deployerbare kapasiteter. Stridskrefter er det relativt mindre tale om enn før.

Fant du det du lette etter?