Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Generelle skriveråd

Hvordan kan du sørge for at teksten din fungerer? Bruk denne sjekklista med generelle klarspråkstips.


Nynorsk
Nordsamisk

Hvem skriver du for?

 • Ha klart for deg hvem du skriver for, og hvorfor mottakeren skal få teksten. Når du har et tydelig bilde av mottakeren, er det lettere å tilpasse teksten til ham eller henne.
 • Vurder hva mottakeren vet fra før, og hva du bør forklare. Har mottakeren fått informasjon om saken skriftlig, på telefon eller i møter før?
 • Tilpass teksten din til den som er hovedmottaker. Hvis du har flere ulike mottakere, kan du lage et generelt sammendrag til hovedmottakeren eller dele teksten og skrive tilpasset informasjon for hver mottakergruppe.

Hvorfor skriver du?

 • Få klart fram hvorfor mottakeren skal lese og bruke teksten. Hvis formålet med teksten er at mottakeren skal gjøre noe, bør du sørge for at det kommer tydelig fram.
 • Ta med det som er relevant for mottakeren. Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. Tenk nøye over hva som bør være med i teksten. Kan du fjerne tekst som mottakeren trolig ikke har noen nytte av?

Lag orden i teksten

 • Lag en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om. Hovedoverskriften må gi mening for mottakeren og signalisere hva teksten handler om.
 • Plasser det som er viktigst for mottakeren, først eller langt framme i teksten. Det som er viktigst for deg som skribent, er ikke nødvendigvis det viktigste for mottakeren. Ofte er det lurt å skrive en konklusjon eller et sammendrag først. Det gjør ikke noe om du gjentar konklusjonen til slutt.
 • Del lange tekster inn i avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for mottakeren. En god avsnittsinndeling gir både skribenten og mottakeren god oversikt over innholdet. Hvert avsnitt må ha et klart hovedpoeng, og avsnittene må plasseres i en logisk rekkefølge.
 • Lag mellomoverskrifter som samsvarer med innholdet i avsnittene. Hovedpoenget i et avsnitt bør kunne oppsummeres i en mellomoverskrift. Ideelt sett skal en leser kunne danne seg et inntrykk av innholdet i en tekst bare ved å skumme mellomoverskriftene.

Lag klare setninger

 • Ikke skriv for lange og kompliserte setninger, men si én ting om gangen. Del lange setninger som kan deles. Forsøk å unngå lange innskudd. Vurder om innskuddene kan skilles ut som egne setninger.
 • Da loven om røykfrie serveringssteder ble innført i Norge, var kun halvparten av befolkningen positiv, men to år etter slutter 78 prosent opp om røykeloven, viser undersøkelser fra MMI.Da loven om røykfrie serveringssteder ble innført i Norge, var kun halvparten av befolkningen positivt innstilt. Men to år etter slutter 78 prosent opp om røykeloven. Dette viser undersøkelser fra MMI.
 • Nettsteder som angir hvilken standard som brukes, og som overholder denne standarden, har et godt grunnlag for tilgjengelighet og blir også lettere å finne for søkemotorer.Nettsteder bør angi hvilken standard de bruker, og overholde denne standarden. Da blir de mer tilgjengelige. Dessuten blir nettstedet lettere å finne for søkemotorer.
 • Pass på at nødvendig informasjon ikke er underforstått eller utelatt. Husk at ikke alle mottakere har dine kunnskaper. Ikke overlat til mottakeren å finne ut hva som står mellom ordene og linjene.
 • Unngå substantivsyke. Unngå tunge omskrivninger med substantiv. Bruk heller konkrete verb når du beskriver en handling.
 • Saken ble gjort til gjenstand for drøfting.Saken ble drøftet.
 • Det ble foretatt forkynning av tiltalen.Tiltalen ble forkynt.
 • Det er foretatt en standardheving. Det er også utført maling av innvendige overflater.Standarden er hevet, og innvendige overflater er malt.
 • Det bør skje en innskjerping av dagens dispensasjonspraksis.Dagens dispensasjons­praksis bør innskjerpes.
 • Oversending av opplysningene kan ikke finne sted.Opplysningene kan ikke oversendes.

Vær forsiktig med ved + substantiv.

I upersonlige setninger med ved + substantiv på -ing eller -else er det ikke alltid opplagt hvem som skal gjøre hva. Hvis du vil at mottakeren skal gjøre noe, er det bedre å bruke et konkret verb.

Eksempel 1: Disse kan fås ved henvendelse til administrasjonen.
Forslag til omformulering: Disse kan du få hvis du henvender deg til administrasjonen.

Eksempel 2: Ved innvilget avdragsordning blir nye betalingsblanketter sendt deg månedlig.
Forslag til omformulering: Hvis du får innvilget avdragsordning, vil du få tilsendt nye betalingsblanketter hver måned.

 • Vær aktiv når du kan. Som regel er det best å nevne hvem som gjør hva, om det ikke er grunn til å la det være.
 • Søknad kan ikke sendes elektronisk.Du kan ikke sende søknaden elektronisk.
 • Dette vedtaket kan påklages.Du kan klage på dette vedtaket.
 • Eventuelle brudd på regelverket betyr at det må betales avgifter for kjøretøyet.Dersom du bryter reglene, må du betale avgifter for kjøretøyet.
 • Det ble fra politiets side innledet etterforskning.Politiet innledet etterforskning.

Velg riktige ord

 • Unngå fyllord og unødvendige presiseringer. Fjern fyllord og presiseringer som ikke tilfører setningen mer informasjon. Bruk korte ord i stedet for lange og sammensatte ord. (En problemstilling er ofte bare et problem.)
 • I egenskap av å være byggherre for et syke- og aldershjem i verneområdet foretok kommunen utfylling av et vann i nærheten.Som byggherre for et syke- og aldershjem i verneområdet fylte kommunen ut et vann i nærheten.
 • Det knytter seg usikkerhet til deres forutsetninger for å adoptere et barn fra utlandet. Det er uvisst om de har forutsetninger for å adoptere et barn fra utlandet.
 • Velg oppdaterte og konkrete ord. Velg ord som ligger nær dagligspråket. Unngå gammeldagse ord og uttrykk. Styr også unna abstrakte ord med vagt innhold.
 • Forklar et faguttrykk første gang du bruker det. Husk at forklaringen må være god. Unngå å forklare ett faguttrykk med et annet, eller bare vise et eksempel på bruk av faguttrykket.

Tenk over stil, tone og korrektur

 • Tilpass stil og tone til mottakeren og formålet med teksten. Husk at alle valgene du tar når du skriver, er med på å gi teksten et visst stilnivå. 

  Tunge substantiv, mange passivformer, gammeldagse ord og lange setninger gir teksten en høytidelig og formell stil og skaper avstand mellom tekst og leser.

  Konkrete, aktive verb, kortere setninger og direkte tiltale (du-form) gir en mindre formell stil og minsker avstanden mellom tekst og leser.

  Ha derfor mottakeren og formålet i mente gjennom hele skriveprosessen.
 • Les korrektur. Ikkje stol på stavekontrollen. Bruk ordbøker og nettstaden til Språkrådet om du er i tvil, eller be ein kollega om hjelp.

Sjekklista finst òg som ein plakat. Last ned plakaten her (pdf).

Fant du det du lette etter?