Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Heve kompetansen


Det offentlige er pålagt å skrive klart og forståelig. Derfor bør alle i offentlig sektor ha klarspråkskompetanse. Her er råd om hvordan dere kan heve klarspråkskompetansen hos dere.


Klarspråksforsker Neil James har påpekt to viktige faktorer som kan gjøre det vanskelig å lykkes med klarspråksarbeidet: ildsjeler som forsvinner, og medarbeidere som bytter jobb. Han mener at varig kulturendring kan redusere denne risikoen, og han anbefaler kontinuerlig kompetanseutvikling.

Hva er situasjonen i deres virksomhet?

Vi er i startgropa

Medarbeiderne kan lite eller ingenting om klarspråk.

Hvis dere har lite eller ingen kompetanse om klarspråk internt, anbefaler vi at dere kommer raskt i gang med klarspråksarbeidet og knytter opplæringstiltakene deres til det konkrete arbeidet med tekster.

Dere bør starte med en enkel medarbeiderundersøkelse for å kartlegge før-situasjonen, det vil si situasjonen før det er gjort klarspråksendringer. Da får dere kunnskap som gjør det enklere å skreddersy opplæringen etter medarbeidernes behov, og en nullpunktsmåling som dere senere kan måle kompetanseheving og holdningsendringer mot.

Vi anbefaler at alle ansatte begynner opplæringen med å ta nettkurset «Den gylne pennen».

For å komme videre anbefaler vi disse sidene:

Vi er i gang

Dere har startet et klarspråksarbeid og trenger hjelp til å planlegge opplæring for mange medarbeidere i virksomheten.

Vi anbefaler nettkurset «Den gylne pennen» til alle ansatte. Vi oppfordrer at alle ledere i virksomheten tar kursets ledermodul. Deretter kan dere eventuelt tilby mer spesialiserte kurs for deres virksomhet.

Vi anbefaler Digitaliseringsdirektoratets nettkurs «La stå. Digital veileder for utvikling av kompetansetiltak». Skreddersy videre opplæring til virksomhetens behov og klarspråksarbeidet for øvrig. Vi anbefaler dere å følge opp nettkurset med konkrete skriveprosjekter i virksomheten, for eksempel skriveverksteder.

Hvis dere ikke har gjennomført noen opplæringstiltak i virksomheten tidligere, er det nyttig å starte med en enkel medarbeiderundersøkelse for å kartlegge situasjonen før det er gjort noen endringer.

For å komme videre anbefaler vi disse sidene:

Vi er erfarne

Dere har god klarspråkskompetanse i virksomheten og trenger å gi spesielt interesserte medarbeidere faglig påfyll.

Vi anbefaler dere å bruke modulene nettkurset «Den gylne pennen» som repetisjonsøvelser for alle i virksomheten.

For å dekke mer spesialiserte behov anbefaler vi dere å utvikle temakurs, som for eksempel:
 • skriving for nettet
 • lovspråk og regelformidling
 • klarspråk og nynorsk
 • brev- og vedtaksskriving
 • forskningsformidling
 • språket i selvbetjeningsløsninger og i nettskjemaer

Vi anbefaler dere dessuten å arrangere skriveverksted for å heve kompetansen ytterligere.

Dersom dere mangler kompetansen til å utvikle et kursopplegg i egen virksomhet, kan dere bestille et kurs hos språkkonsulenter som tilbyr slik opplæring.

For å komme videre anbefaler vi disse sidene:

Øk læringsverdien av nettkurs

Vi anbefaler at dere bygger et helhetlig opplegg rundt nettkursene dere tar, for å få mer ut av dem. Dere kan for eksempel legge opp til avdelingsvis diskusjon om temaene som tas opp i et kurs, lage deres eget materiell i forbindelse med kurset eller lage konkurranse og markere hvilke avdelinger som først gjennomfører hele kurset. I en virksomhet ba ledelsen medarbeiderne om å henge opp kursbeviset ved kontorpulten. Når alle kunne se hvem som hadde gjennomført kurset, ble medarbeiderne mer motiverte til å fullføre kurset.

Et nettkurs får også større læringsverdi hvis dere knytter de generelle rådene i kurset til aktuelle problemstillinger i egen virksomhet. Det kan dere gjøre ved å diskutere egne eksempler på de generelle kurstemaene, lage lokalt kampanjemateriell (kursbevis, plakater.), invitere til klarspråkskaffe o.l.eller lignende.

Kombiner nettkurs med andre verktøy, som for eksempel
 • sjekklister
 • skriveverksteder
 • temakurs
 • brukerinvolvering
 • tekstarbeid i forbindelse med reelle brukerbehov
 • språkstøtte på intranettet

Språkstøtte på intranett

Det kan være lurt å opprette egne språksider på intranettet, der medarbeidere kan sende inn språkspørsmål og raskt få svar. Godt synlige lenker til nettbaserte ordlister, synonymordbøker og andre nyttige verktøy på klarspråk.no kan også være til hjelp for hver enkelt medarbeider. På noen arbeidsplasser kan det være aktuelt å bruke diskusjonsforum eller dele erfaringer på interne blogger.

Lag språkmateriell og hold kurs

For å skape kulturendringer trenger man konkret materiell, som retningslinjer for brev eller nettsider og interne språkveiledninger, ofte kalt språkprofiler.

Hold språkkurs med utgangspunkt i deres egne språklige utfordringer og interne språkmateriell, som profiler og termlister.

Nettkurs

Ynskjer du ei innføring i dei viktigaste klarspråksteknikkane?


Fant du det du lette etter?