Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Verdiskaping eller verdiskapning?

Spørsmål

Heter det verdiskaping eller verdiskapning? Dreier det seg om handlingen eller prosessen (verdiskaping) på den ene side og resultatet (verdiskapning) på den annen side, slik vi skiller mellom bygging og bygning?


Svar

Det kan hete både verdiskaping og verdiskapning på bokmål. Det er fritt fram for å bruke verdiskaping om prosessen og verdiskapning om resultatet, men det er altså ikke obligatorisk.

Bokmålsordboka forklarer ordet verdiskaping som ‘det å skape materielle el. åndelige verdier’. Ordboka viser altså bare til handlingen eller prosessen og nevner ikke noe om hva resultatet bør kalles, eller om det i det hele tatt kan skilles klart ut.

Skaping kontra skapning: obligatorisk skille og valgfritt skille

Vi skiller mellom skaping (skapelse) av verden og en skapning i verden (et eksemplar av det skapte). Men det er en gråsone mellom disse begrepene. Mange vil mene at det der finnes produkter av skaping som ikke er skapninger i vanlig forstand, men som likevel kan kalles skapning. Dette ning-ordet er da et abstrakt substantiv som helst brukes i entall. Slik skapning med n finner vi helst i sammensetninger. Det må sees i sammenheng med at –ning generelt holder seg best i sammensetninger. Bare tenk på prosessen ombygning/ombygging (valgfri skrivemåte) kontra prosessen bygging (usammensatt og alltid uten n).

I mediene brukes verdiskaping og verdiskapning om hverandre, og det er ofte vanskelig å si om ordet viser til prosesser eller til verdier som er blitt frambrakt. Vi kan lage et eksempel der vi prøver å skille mellom betydningene:

Verdiskapingen som arbeidsstokken har stått for i flere år, har ført til stor verdiskapning for bedriften.

Det blir ganske kunstig.

Stillingen mellom verdiskaping og verdiskapning

Verdiskaping uten n står ganske sterkt, trolig fordi ordet er mindre enn hundre år gammelt i norsk, slik at den utbredte norske tendensen til -ing har trumfet den dansk-norske tradisjonen med -ning i abstrakte ord. På dansk heter det uansett helst værdiskabelse. Litt før tusenårsskiftet fikk verdiskaping uten n overtaket i trykte kilder, og varianten holder stillingen på nettet – interessant nok i litt mindre grad i bestemt form, der verdiskapningen klorer seg godt fast.

Nynorsk

Ifølge Nynorskordboka er verdiskaping det eneste rette i nynorsk uavhengig av betydningen. Nå er riktignok ikke resultatbetydningen tatt med i ordbøkene, men det er nok uansett «skapinga av verdiar», ikke «skapningen», det er tale om. Skapningen er et levende vesen, og noe hunkjønnsord *skapninga finnes ikke.

Fant du det du lette etter?