Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Vente og forvente

Spørsmål

Kan man forvente en negativ utvikling, eller er en forventning per definisjon positivt ladd?


Svar

Når man hører verbet forvente, venter man gjerne at det dreier seg om noe positivt eller om oppfylling av et krav. Det gjelder også verbalsubstantivet forventning, men ikke i samme grad.

Siden venting ikke kan brukes som som verbalsubstantiv til å vente i alle sammenhenger, bruker vi ofte forventning i stedet, i nøytral betydning. Det må nok aksepteres til en viss grad, for eksempel innenfor statistikk (forventning om et visst utfall). Det finnes til og med faste uttrykk der forventning er negativt ladd: Når noe skjer mot all forventning, er det jo gjerne noe positivt. Men ellers kan flittig bruk av forventning om et direkte negativt utfall vekke både forundring og irritasjon.

Verbet forvente er enda sterkere knyttet til positiv holdning til det som er i vente. En formulering som den forventede katastrofen kan derfor virke pussig og forvirrende hvis det ikke er klart at teksten handler om en dommedagssekt eller noe lignende. Den forventede renteøkningen er heller ikke allment akseptert språkbruk. Folk skriver til Språkrådet og forteller at de stusser når myndighetene forventer økt smitte. Det Norske Akademis ordbok (NAOB) sier det slik:

forvente 1 regne med (noe positivt, i nyere språk også om noe uønsket, negativt, og dermed i strid med betydningen av forventning); håpe på

Dette kan nok modifiseres til «i strid med hovedbetydningen av forventning», men uansett kan det være lurt å håndtere verbene på dette området på en måte de fleste kan godta, for eksempel slik:

  • nøytral/åpen/positiv innstilling til utfallet: vente, regne med
  • positiv: håpe
  • positiv, gjerne knyttet til oppfylling av krav eller noe annet man har fastsatt: forvente
  • negativ: frykte o.l.

Merk at det enkle vente godt kan brukes om noe positivt. Før het det oftest å vente oppgang, ja man klarte seg i stor grad uten å forvente i det hele tatt, jamfør dette søket i aviskilder ved Nasjonalbibiblioteket:

Forvente er altså ofte bare en tungvint variant av vente. Men i for eksempel forventet levealder/levetid er det så grundig innarbeidet at det må godtas, selv om ventet levealder/levetid i prinsippet kunne vært nok. (I nynorsk brukes oftere venta her, og noen skriver pårekna.)

Forventning i ordbøkene

I Stor norsk ordbok på ordnett.no står disse betydningene av forventning:

1 tilstand hvor man (spent) venter på noe (særlig noe godt)

salen var full og forventningen stor / spent forventning / imøtese noe med forventning

2 (positiv) forhåndsforestilling man gjør seg om noe

det gikk over all forventning (godt) / vi har store forventninger til ham / (ikke) svare til forventningene / innfri forventningene

Norsk riksmålsordbok (1937) gir et bilde av gjengs bruk før i tiden:

1 det å forvente(s); tilstand hvorunder man (spent) venter på noget (godt ell. sj. ondt); spenning.

en aandeløs forventning (Kiell. Fort. 248) / huset var fuldt og forventningen spændt (Ibs. Gynt 221) / stå i spent forventning / i forventning om noget / et ungt folk er fuldt af forventning (B. B. Fort. 411) / hun frøs av forvæntning i de tomme rum og halvåpne ganger (B. B. Saml. Værk. Hundreårsutg. X 51)

2 forhåndsforestilling man gjør sig om noget

udfaldet var over forventning godt (Nans. Polh. I 516) / det gik over forventning (Elster II 261) / mot all forventning / vi tre knyttede store forventninger til «Catilina» (Ibs. Cat. 8)

Fant du det du lette etter?