Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tort og svie

Spørsmål

Er tort i tort og svie det same som tortur? Kan det i så fall brukast i staden for tortur?


Svar

Både tort og tortur kjem av det latinske verbet torquere ‘vri; plage’, men dei er ikkje synonym.

Tort og tortur viser til to ulike måtar å bli plaga på. Torten er psykisk, sosial og ærekrenkjande. Ordbog over det danske Sprog definerer tort som

lidelse, navnlig af aandelig art, som man (med overlæg, hensynsløst) tilføjer en anden, der opfatter den som en beskæmmelse ell. krænkelse; umateriel, ikke-vurderlig skade; fornærmelse; haan; spot; uret; ærgrelse. (ofte i forb. som forvolde, gøre, tilføje, volde tort ell. ske, vederfares tort)

Tort kan koma i tillegg til (medisinsk) mein, jf. skadeserstatningslova (§ 3-5). Attåt tort og svie har ein nytta ordlaga tort og spe, tort og skade og tort og smerte.

Særlig før nytta ein gjerne ordet tort åleine òg.

Fant du det du lette etter?