Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Soldater om bord i marinefartøyer?

Spørsmål

Hva er den korrekte fagtermen for soldater som følger med marinefartøyer?


Svar

Det er kanskje ordet marineinfanterist du er ute etter. Men det kommer an på hva slags personell du har i tankene. I utgangspunktet er det viktig å skille mellom personell som tilhører besetningen på fartøyet, og personell som ikke gjør det. Spørsmålet er da hva en soldat er.

Soldat til sjøs

I dagligspråket er det noe flytende hva som ligger i soldat. I Store norske leksikon står det:

soldat fra mlat. sol(i)datus, eg. ‘en som har fått sold’ […] person som tilhører krigsmakten, fra menig til øverste sjef. I vanlig språkbruk brukt om menig.

Heller ikke av Bokmålsordboka går det helt klart fram om soldat betegner personell i alle forsvarsgrener, men ingen er i tvil om at det finnes soldater på land, og i Luftforsvaret er flysoldat en grad.

I Sjøforsvaret, derimot, omtales vanligvis ikke det menige personellet om bord som soldater, selv om man kan argumentere for at de er det. Det vanligste ordet for underordnede mannskaper på marinefartøyer (med gradene utskrevet menig og utskrevet ledende menig) er gast.

Marines og marinere

Marinefartøyer kan ha om bord soldater som ikke tilhører mannskapet, men som skal stå for landgangsoperasjoner o.l. De kalles på engelsk for marines og på norsk ofte for marinesoldater eller marineinfanterister. Særlig kjent er britenes og amerikanernes marineinfanteri. Det vi finner hos Marinens jegervåpen, kan minne litt om disse, men blir likevel noe ganske annet.

På 1600- og 1700-tallet kunne også dansk-norske marinefartøyer ha om bord marinesoldater. Den gang ble de kalt marinere. De var ikke vanlig marinepersonell, men avgitt til marinen fra hæren. Mariner og marinesoldat er tvetydig i moderne dansk, det kan bety ‘soldat i marinen’ eller ‘marineinfanterist’. Marinesoldat var ikke entydig før heller.

Marineinfanterist

Etter vår vurdering må det være greit å bruke marineinfanterist om stridende personell som følger marinefartøyer, til forskjell fra mannskapet, gastene og deres offiserer. Også marinesoldat er i utgangspunktet riktig, men det er ikke så entydig.

Fant du det du lette etter?