Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Overfor eller ovenfor?

Spørsmål

Hva er forskjellen på overfor og ovenfor?


Svar

Ovenfor/ovafor (nynorsk ovanfor) betyr ‘høyere oppe’. Overfor betyr ‘på den andre sida’ (‘midt imot, andsynes’).

Ovenfor viser altså til høydeforskjell (slik over vanligvis gjør):

Overfor viser derimot til et vannrett forhold:

Vanskene med å holde styr på overfor og ovenfor er kanskje noe av årsaken til at mange flotter seg med det velklingende synonymet vis-à-vis. Det kan også være noe av grunnen til at andsynes holder stand i nynorsk.

Vi tror det er lettere å lære forskjellen mellom overfor og ovenfor enn å huske nøyaktig hvordan vis-à-vis skrives.

Nedenfor er noen eksempler som kan gjøre det lettere å forstå hva som er hva.

Eksempler på bruk av OVENFOR/OVAFOR

 • teksten ovenfor/ovafor
 • skogen ovenfor/ovafor riksveien (= høyere oppe i terrenget)

Logiske knagger:

 • Ovenfor er det motsatte av nedenfor.
 • Det som kommer fra oven, kommer ovenfra. Det begynner altså ovenfor (høyere oppe).
 • Ovenfor = ovafor. Ovarennet i hoppbakken er som kjent høyere oppe enn unnarennet.

Eksempler på bruk av OVERFOR (konkret og overført)

 • Huset ligger overfor kirka (på den andre sida av gata).
 • Jeg satt rett overfor kongen (på den andre sida av bordet).
 • Hærene stod overfor hverandre (på hver sin side av elva).
 • Spania står overfor en miljøkatastrofe.
 • Vi har en god forhandlingsposisjon overfor myndighetene.
 • Mange har dårlig samvittighet overfor barna.

Logisk knagg:

 • Tvers overfor = tvers over = på den andre sida.

Det er altså ikke den vanlige betydningen av over vi har i overfor. Overfor er ikke høyere oppe!

(Som man ser av det siste eksempelet i punktlista, kan overfor bety noe så vagt som i forholdet til. Generelt brukes det gjerne der ingen annen preposisjon fungerer. Men man bør ikke bruke overfor som universalpreposisjon à la i forhold til. Prøv gjerne ut for og mot før du tyr til overfor. For eksempel heter det tradisjonelt lojalitet/troskap/høflighet/vennlighet mot heller enn overfor.)

Utilrådelige fysiske og (teo)logiske krumspring

Vi avrunder med et par eksempler på gal bruk av ordene. I nettutgaven av Dagbladet (28.10.2020) finner vi denne gymnastikkøvelsen:

«Regjeringsadvokaten beklager ovenfor Høyesterett, at dokumentet ikke har vært lagt fram før. Det burde det, innrømmer Fredrik Sejersted i sitt prosesskriv.» (Merk forresten at det ikke skal stå komma foran «at».)

Å legge seg flat for Høyesterett over Høyesterett er litt av en prestasjon. Det spørs om regjeringsadvokaten har kompetanse til det, tross alt.

Noen tar ydmykheten til uante høyder og mener de er «ydmyke ovenfor Gud». Men man står i beste fall overfor Vårherre.

Fant du det du lette etter?