Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Om eller på kvelden, sommeren osv.

Spørsmål

Hva er riktig?

a) på morgenen, på dagen, på kvelden, på natta, på våren, på sommeren, på høsten, på vinteren
b) om morgenen, om dagen, om kvelden, om natta, om våren, om sommeren, om høsten, om vinteren


Svar

Både og om blir brukt med referanse til deler av døgnet og året, men ikke på samme måte.

I nyere språk, særlig talespråk, er det en tendens til å bruke der man før heller brukte om.

Om døgnet, med kveld som eksempel

Det heter tradisjonelt helst

om kvelden
klokka x om kvelden

Likevel heter det oftest

utpå kvelden, langt (ut)på kveld(en)

og lignende med såkalt foranstilt modifiserende adledd, for eksempel ord som seint og tidlig. I noen tilfeller er begge variantene gamle i språket – det gjelder blant annet

seint (ut)på kvelden / seint om kvelden

Merk innslaget av ut i eksemplene. Det kan forklare at på morgenen er relativt sjeldnere enn på kvelden, for det er helst i forbindelse med nattevåking og sjusoving at morgenen er noe det lir utpå.

Med utpå (noe) viser man helst til engangshendelser, mens man bruker om både om engangstilfeller og (særlig) om vane og gjentakelse.

Hvordan brukes, er ikke grundig studert, men det er ingen tvil om at bruken av på kvelden har økt i forhold til bruken av om kvelden. I tillegg ser vi stadig oftere på kveldene – altså flertall av substantivet brukt om gjentakelse.

Om årstider, med sommer som eksempel

Det heter helst om sommeren, både om slikt som gjentar seg hvert år, og med referanse til en viss sommer:

Jeg var der stort sett bare om sommeren
Jeg kom fram i 1935, om sommeren

Men:

(da det led) utpå sommeren

Det er en tendens til at f.eks. tidlig på sommeren viser til engangshendelser, mens tidlig om sommeren viser til årvisse foreteelser.

er en preposisjon som lenge har utvidet virkeområdet sitt i norsk. Trolig sprer den seg også fra tidsuttrykk med til tidsuttrykk med om. Spredningen har støtte i uttrykk som på dagtid, på vårparten, en viss tid på døgnet o.l.

Det er mye dialekt- og sosiolektvariasjon her. Noen steder kan på kvelden, på sommeren osv. være godt og gammelt. Men hvis du ikke har spesielle preferanser, kan du like godt holde deg til det tradisjonelle om i skrift – vel å merke i de enkle uttrykkene om kvelden, om sommeren og så videre, og i alle fall når disse uttrykkene viser til noe som gjentar seg.

Du finner noen flere eksempler på sidene 430—431 i Norsk referansegrammatikk.

Fant du det du lette etter?