Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Lesing eller lesning?

Spørsmål

Er det riktig å skrive «anbefalt lesing» eller «anbefalt lesning»? Og hva med «god lesing/lesning»?


Svar

På bokmål er det helst lesning som brukes om ‘lesestoff’, slik som i «anbefalt lesning». Lesing er kort sagt ‘det å lese’.

Vi kan se hva som står i Bokmålsordboka:

lesning f1 el. m1
1 lesing høytlesning, opplesning / eleven er god i lesning / lesning på egen hånd selvstudium
2 kunnskaper en har skaffet seg ved å lese sitte inne med en omfattende lesning
3 lesestoff riktig lesning for barn
4 lesemåte, lesnad (2)

Lesning er det retteste å bruke i de tre siste delbetydningene ovenfor.

Som du ser under delbetydning 1, kan lesing uten -n- brukes når det verbale aspektet, handlingen, betones, altså ‘det å lese’. Og det gjør det vel i ønsket «God lesing!».

Slik ser oppslaget om lesing ut i den samme ordboka:

lesing m1, f1 det å lese (som skolefag), jamfør lesning; lesing og skriving / lekselesing / optisk lesing

Av historiske grunner er det relativt vanligere med –ning når –les(n)ing er siste ledd i en sammensetning. Opples(n)ing er opplagt en handling, men ordet skrives ofte med -n- likevel.

På nynorsk er det stort sett lesnad som brukes for lesning, og da dekker det både 2, 3 og 4. Det kan det også gjøre på bokmål, selv om det ikke går fram av ordboka.

Fant du det du lette etter?