Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kryssing eller krysning i sammensetninger?

Spørsmål

Når man f.eks. snakker om et gangfelt som krysser en vei, er det da korrekt å kalle dette et kryssingspunkt eller krysningspunkt? Jeg finner hverken dette ordet eller kryssing i ordboka.


Svar

Begge deler er mulig.
Ofte utelater ordbøkene rene ing-avledninger fordi de er så selvskrevne i norsk. Alle verb har i prinsippet et tilhørende ing-ord. Og mange sammensetninger utelates fordi det ikke er plass til dem i ordboka.

Kryssing og krysning

Kryssing kan brukes om det å krysse i alle betydninger av verbet. Det kan også krysning, selv om den varianten er mindre vanlig i denne betydningen. Under skriftfellesskapet med dansk het det bare kry(d)sning, uten nyanser. Allerede før 1960 var det blitt vanligst å skrive f.eks. ved kryssing av (som har ren handlingsbetydning).
Generelt står ning-varianter sterkest i særbetydninger (med referanse til noe mer konkret) og i sammensetninger. I sammensetninger henger –ning ofte igjen uten hensyn til betydningsnyanse. (Likevel heter det helst avkryssing uten -n-, kanskje fordi det handler om å sette kryss.)

Om avl og avlsprodukt

Krysning har spesialbetydninger som kryssing ikke dekker. Det gjelder først og fremst ‘produktet av det å krysse’, ved avl. Også på nynorsk heter produkter av kryssing krysning(ar).
Satt på spissen:
kryssing av A og B (= å krysse A og B, å krysse A med B)
en krysning av/mellom A og B
ved kryssing får vi krysninger (jamfør: ved frysing får vi frysninger)
kryssing er skaping av krysninger
krysninger er skapninger
På bokmål brukes likevel krysning ofte om handlingen også.

Om kryssende bevegelser og stedene (kryssene) der de skjer

Det har lenge vært vanligst å bruke ing-varianten i formuleringer som kryssing av kjørebanen/veien/Atlanterhavet.
Også i veisammenheng finner vi muligens en ning-variant som viser til noe mer konkret (omtrent det samme som kryss), men dette ordet har uklar status.
Merk at planfri kryssing har vært mye vanligere enn planfri krysning. Det første har klart verbal betydning, og det konkrete motstykket dekkes av planfritt kryss.
Uansett er det ikke opplagt at en eventuell ning-variant med konkret betydning skal brukes i sammensetninger som kryssingspunkt/krysningspunkt, kryssingssted/krysningssted og kryssingsspor/krysningsspor, for innenfor hver av disse sammensetningene har kryssing/krysning trolig verbal betydning (det å krysse, at noe krysser).

Konklusjon

Både kryssingspunkt og krysningspunkt kan brukes, siden kryssing (det å krysse) også kan kalles krysning. Hvis man skriver kryssing av veien, taler logikk og sammenheng likevel mest for å velge kryssingspunkt.

To klipp fra ordbøker

John Ansteinsson: Engelsk-norsk teknisk ordbok (1948)
John Ansteinsson: Norsk-engelsk teknisk ordbok (1954)

Fant du det du lette etter?