Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kasse og eske

Spørsmål

Vi diskuterer forskjellen på en kasse og en eske. Vi er enige om at en kasse er større enn en eske, men når går en eske over til å bli en kasse? Eller er forskjellen den at en eske har lokk?


Svar

Ifølge Bokmålsordboka betyr eske eller øskje ‘kasse, kartong, beholder’. Kasse har en rekke ulike betydninger, men i den betydningen dere spør om, forklares det som ‘(oftest firkantet) beholder av varierende størrelse’. Det går ikke noe absolutt skille mellom kasser og esker i allmennspråket.

Det er likevel forskjell på typiske esker og typiske kasser på ulike områder. Ordene kan dessuten ha ulike fagspråklige definisjoner som vi ikke kjenner til.

Størrelse, materiale og fasong

Som dere er inne på, er kasser ofte større enn esker. Og selv om eske etymologisk er ‘beholder av (treet) ask’, er ei typisk kasse i dag gjerne av mer solid materiale enn ei typisk eske, jamfør at det heter skoeske (papp), men sigarkasse (tre). (Riktignok er det mulig å hevde at ei sigarkasse er ei slags treeske, jamfør Ordbog over det danske Sprog.)

Skoeske og sigarkasse har begge lokk, så lokket er ikke avgjørende. Men det stemmer nok at esker oftere enn kasser har lokk. Esker har dessuten oftere andre fasonger enn firkantet, jf. f.eks. hatteeske.

Etymologi og innlån

Ei eske er som nevnt opprinnelig en beholder av ask, mens kasse via omveier kommer fra latin capsa ‘boks, beholder’ (særlig for bøker). Men etymologien har ikke det siste ordet når dagens betydning skal bestemmes, tvert om. Både kasser, esker og ordene for disse tingene er fylt med nytt innhold gjennom århundrene.

Akkurat hvilke sammensetninger som har fått -kasse som andreledd i motsetning til -eske, henger også sammen med import av varer, beholdere og tilhørende ord for beholdere gjennom tidene. Det har dessuten vært regionale og dialektale forskjeller på dette området i Norden.

Flere kilder

I Den Danske Ordbok står ordene forklart slik:

æske mindre, som regel kasseformet beholder med låg, lavet af fx pap, træ eller metal og beregnet til at opbevare ting i

kasse beholder af fx træ eller pap som typisk har en plan, rektangulær bund, lodrette sider og evt. låg, og som bruges til transport eller opbevaring

På side 27–30 i Mål og Mæle 4/1995 finner dere en grundig utgreiing om disse og andre beholderbetegnelser i dansk.

Merk at skillene mellom kasse og eske ikke nødvendigvis er de samme i norsk, siden de språklige og kulturelle omgivelsene er annerledes. Særnorske betydninger kan finnes f.eks. under ask og øskje i Norsk Ordbok. Vil dere se nærmere på sammensetningene, kan dere søke slik i nettversjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka:

%øskje
%kasse

Fant du det du lette etter?