Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Julekalender eller adventskalender?

Spørsmål

Jeg mener adventskalender er det korrekte navnet. Hva mener Språkrådet?


Svar

Vi mener det må være valgfritt.

Det ser ut til at den moderne skikken med 24-lukers kalendere stammer fra Tyskland, der det heter Adventskalender (se Wikipedia). I Danmark heter det likevel tradisjonelt julekalender (adventskalender brukes til dels om noe annet). Julkalender er også det vanlige i svensk.

I Dagbladet omtales den nye skikken i 1937 med varianten adventkalender (se utklipp til slutt). Men ordet var ikke enerådende. I Adresseavisen fra 1947 omtales «blåspeidernes adventkalender» som julekalender. Også i Juleboka fra 1949 er julekalender brukt om nedtellingskalender for barn; det er faktisk tre år før vi finner noen adventskalender med -s- i norsk litteratur. Ordet julekalender var ledig og har vært i bruk hele tiden siden. Men i 1955 ble adventkalender brukt i Cappelens norskverk for andre skoleår, og siden dominerte det lenge.

Merk at jul(e)kalender i alle fall i svensk og norsk er et mye eldre ord enn adventskalender. Det er riktignok mest fordi ordet ble brukt om ymse slags kortlivede publikasjoner før den moderne lukekalenderens tid, blant annet en almanakk med litterære bidrag (søk selv på nb.no). Forvekslingsfaren på dette området ville vært en god grunn til å bruke adventskalender. Men den faren er lite aktuell nå.

Det var selvsagt riktig å kalle den innførte kalendertypen adventskalender (selv om noen gjerne innvender at advent kan begynne allerede 27. november). For svært mange voksne virker adventskalender som det eneste rette, så det var den vanligste varianten i mange tiår.

Men julekalender er ikke mye mindre riktig. Det kan ikke være bestemmende at jula først begynner etter advent, for det er ikke noe avgjørende i veien for å kalle «nedtelling-til-jul-kalenderen» for julekalender. I militæret har vi til sammenligning såkalte dimmelenker, som tas i bruk lenge før selve dimisjonsdagen, ja, det er selve poenget med dem.

«Jaså», sier vel noen. «Så jeg kan like godt kalle adventsstaken julestake?» Nei. Her er selve advent(ssøndagene) i fokus på en annen måte. Og man burde selvsagt ikke ha sagt julekalender om adventskalender hvis det kunne forveksles med en kalender man brukte i jula. Det er fremdeles forskjell på adventslys og julelys.

Vi avslutter med noen avisutklipp.

Dagbladet fra 1937:

Adresseavisen 1947:

En annonse fra 1958: