Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hvorfor forstår kosovoalbanere serbisk?

Spørsmål

Jeg kjenner noen kosovoalbanere, og de sier at de forstår serbisk helt uten problemer. Betyr dette at albansk og serbisk er i nær slekt med hverandre, sånn som norsk og svensk?


Svar

Nei, albansk og serbisk står mye lenger fra hverandre enn det norsk og svensk gjør.

Både albansk og serbisk tilhører riktignok den indoeuropeiske spåkfamilien, men de hører til ulike undergrupper og er på ingen måte gjensidig forståelige (som norsk og svensk er).

Det er sikkert riktig at mange kosovoalbanere skjønner serbisk uten vansker, men det skyldes nok helst at de har lært det på skolen eller sett og hørt det i mediene den gangen både Serbia og Kosovo tilhørte staten Jugoslavia. Eller de kan ha vokst opp sammen med eller bodd i samme nabolag som serbisktalende eller fått kjennskap til språket på andre måter.

Fant du det du lette etter?