Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hendelse

Spørsmål

Kan jeg som journalist bruke hendelse om en større ulykke? Eller er en hendelse snarere en filleting som at noen bulker bilen din?


Svar

En ulykke er logisk sett en hendelse, men det er oftest best å velge mer presise ord.

Ifølge Bokmålsordboka kan hendelse bety 1 ‘begivenhet, hending’ (som i en skjellsettende hendelse og dagligdagse hendelser) eller 2 ‘tilfeldighet, slumpetreff’ (som i «vi fikk greie på det ved en ren hendelse»). Ellers har vi ordet storhending, som oftest er lett positivt ladd (nærmest ‘viktig begivenhet’).

Alt som skjer/hender, er i prinsippet en hendelse, enten det er smått eller stort, negativt eller positivt. Både språklig tradisjon og relevansprinsippet taler mot å bruke et ord med så vid betydning alene om en ulykke (eller om drap, for den del). Ofte spesifiseres det slik i risikospråket: «ulykker og andre uønskede hendelser».

Trend-ord

Det ser ut til at hendelse brukes mye mer i avisene nå enn for noen år siden. Også myndighetene har tatt i bruk ordet i forbindelse med overvåking av sikkerhetsrisiko og planlegging av sivile beredskapstiltak, og det kan da dekke både mer og mindre alvorlige ting. Noen mener at denne ordbruken er tilslørende «nytale» og i verste fall kan virke bagatelliserende. Journalister bør derfor vurdere om de kan bruke mer presise ord.

Fant du det du lette etter?