Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Fossilgass eller naturgass?

Spørsmål

I Sverige har de gått over til å bruke ordet fossilgass i stedet for naturgass, blant annet for å tydeliggjøre at begrepet ikke omfatter biogass (som er en fornybar og dermed mer miljøvennlig energikilde). Mener Språkrådet vi bør gjøre det samme i Norge?


Svar

Både ja og nei.
Det er ikke Språkrådet som avgjør om norske fagtermer skal skiftes ut. Vi har heller ikke full oversikt over svensk gassterminologi, som muligens skiller seg fra den norske.
Språkrådet har kontakt med en termgruppe for klimaforskning. Da vi fikk nyheten om den svenske anbefalingen, rådførte vi oss med termgruppa og fikk tilbakemelding fra noen av medlemmene. Konklusjonen er foreløpig at fossilgass (eller fossil gass, som er en vanligere form i norsk) ikke uten videre kan erstatte naturgass som fagterm. Termen naturgas(s) har vært i bruk i norsk i over hundre år, se for eksempel De viktigste brændmaterialer og deres varmeverdi (1917).
Fenomenet fossil gass / fossilgass er naturligvis eldgammelt, men termene er av nyere dato. Begrepet termene står for, omfatter mer enn naturgass. For eksempel er det vanlig å skille mellom naturgass og den like fossile gassen LPG (flytende petroleumsgass), selv om sistnevnte gjerne er utvunnet av naturgass.
I denne teksten fra Statistisk sentralbyrå kommer det tydelig fram at fossil gass er et overbegrep over naturgass og andre (fossile) gasser:


https://www.ssb.no/343181/klima-og-energi-nokkeltall-k-tabell-09574

Vi har altså ikke grunnlag for å anbefale en generell utskifting av naturgass med fossilgass (eller fossil gass). Det er likevel helt i orden å bruke fossil gass eller fossilgass som en allmenn betegnelse for fossilt brensel i gassform, inkludert naturgass, når det ikke er viktig å presisere at det handler spesifikt om naturgass. I samfunnsordskiftet dreier det seg ofte nettopp om det mer allmenne, altså om det fossile kontra det fornybare.

Fant du det du lette etter?