Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Forårsake på nynorsk

Spørsmål

Kva heiter forårsake på nynorsk? Eg ser at somme skriv føresake, men det har eg aldri høyrt før.


Svar

Føresake må ein ikkje finne på å skrive. Det har inga rot i nynorsk. Sjå løysingane på listene nedanfor.

Nynorskordboka har faktisk teke inn forårsake (godkjent i år 2000), men det har vore lite brukt i nynorsk før. Det er naturlegvis mykje betre enn føresake, men det har ikkje rot i norsk folkemål, som er det nynorsken er bygd på historisk. (Andre årsaksformuleringar som er lite brukte i nynorsken og dialektane, er avstedkomme, foranledige, forvolde og frambringe. Desse orda står ikkje i Nynorskordboka.)

Vi bør sjå oss om etter betre alternativ når vi skriv nynorsk. Vi trekkjer fram dei viktigaste nedanfor.

X HAR FORÅRSAKET Y
er/var årsak til
er grunnen til
er opphavet til
har gitt opphav til

Av og til høver det enkle gjere:

har gjort at

Ikkje gløym meir spesifikke uttrykksmåtar:

X HAR FORÅRSAKET STORE ØDELEGGELSER
har gjort/valda stor skade

Det passive motstykket er ofte lett å skrive om:

Y ER FORÅRSAKET AV X
kjem av
skriv seg frå
er ei følgje av

Ikkje ver bunden av ordfølgja ovanfor. Løysingane under «X har …» kan ofte brukast under «Y er … » og omvendt. Berre pass på at det blir logisk.

Fant du det du lette etter?