Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Få pepper

Spørsmål

Hva kommer uttrykket å få pepper av? Handler det om å få blåst pepper i øynene?


Svar

Der ser ut til at vi har tatt vare på et stykke avlagt engelskspråklig slang, se under betydning 2 av pepper i denne slangordboka.

Vi vet ikke nøyaktig hva som er tanken bak det.

Det eldste belegget vi finner, er i en Conan Doyle-oversettelse fra 1896:

«Tag Dem ivare, Master!» sa han. «De faar Pepper, hvis De ikke gjør det.»

Siste setning lyder slik i forelegget: «You’ll get pepper if you don’t.»

Først i 1920-åra dukker uttrykket opp igjen i de skriftlige kildene, og da i sportsreferat (fotball og boksing). På samme tid dukker uttrykk som pepret med skudd/slag opp. Det kan være en viss sammenheng her.

Så er det skrint med belegg i mange tiår. I Tone Trytis bok om norsk slang fra ca. 1980 står det ikke noe om å få pepper.

Vi har inntrykk av at uttrykket fikk en oppblomstring i 1990-åra og først ble vanlig i talemålet etter det. Tone Tryti fører det opp i Norsk slangordbok fra 2008 med et belegg fra 2002.

Fant du det du lette etter?