Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Det lengste ordet i norsk?

Spørsmål

Jeg lurer på hva som er det lengste ordet i norsk.


Svar

Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Noen uhøytidelige forslag finner du likevel lenger nede i teksten.

Mange er ute etter et fasitsvar på dette spørsmålet og bruker klageknappen når de ikke får det. Vi kan dessverre ikke hjelpe dem. Hvis du klarer deg med noe mindre enn fasiten, kan du trygt lese videre. Hvis ikke er det nok best å lete andre steder.

Sammensetninger: ingen grense i prinsippet, diffus grense i praksis

Det lengste ordet må være et sammensatt ord. I norsk er det lett å lage nye ord ved å sette sammen ord vi alt kjenner. Dette kan en drive på med så lenge man vil, som en lek. I virkeligheten finnes det likevel psykologiske og praktiske grenser for hvilke sammensetninger som i lengden er brukbare på ulike områder. Men disse grensene er diffuse.

Derfor finnes det ikke noe skikkelig svar på spørsmålet.

Begrenset lengde: avledninger og rotord

Det kan være av interesse å holde sammensetninger utenfor. De nest lengste ordene er avledninger. Avledninger har affiks uten selvstendig mening, som de understrekede leddene i unøyaktighet. Man kan også lete etter det lengste rotordet eller det lengste enstavingsordet (ord eller ordformer med bare én vokal eller diftong, som struts eller sprelskt), eventuelt en bøyningsform av et konsonantrikt ord (f.eks. skvaldrende). Her går det nok an å komme nærmere et fasitsvar. Prøv selv og send oss forslag!

Seriøs bruk av sammensetninger

Hvis det skal ha noen mening å lete etter det lengste ordet i norsk, må vi vel se etter et som har vært brukt i fullt alvor i lengre tid. Øystein Sundes sangtittel «Over­buljongterning­pakkmester­assistent» kvalifiserer nok ikke.

Artsnavn er derimot seriøse saker. Hos Artsdatabanken finner vi blant annet bergskrinneblom­bladskimmel (26 bokstaver), svartrumpe­slank­stilettflue (26) og filippiner­flaggermus­papegøye (27).

Går vi til rettskrivningsordbøkene, ser vi at Bokmålsordboka slår Nynorskordboka ned i støvlene med menneskerettighets­erklæring (mot nynorsk menneskeretts­fråsegn) og forsiktighets­foranstaltning (nynorsk tryggings­åtgjerd). Begge har 27 bokstaver. Vi kan straks legge til menneskerettighetsorganisasjon (30) på bokmålssida.

Men utenfor ordbøkene er det lett å finne lengre ord, for eksempel referanseinstallasjonsmetode og nytelses­middel­arbeider­forbund (en del av organisasjonsnavnet Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund), med henholdsvis 28 og 29 bokstaver. Begge må se seg slått av preimplantasjonsdiagnostikknemnda (33). I faget statistikk brukes ordet sannsynlighetsmaksimeringsestimator (35) og produktmomentkorrelasjonskoeffisient (36). På linje med sistnevnte kommer landsdels­beredskaps­fylkesmanns­embete (St.prp. nr. 1 2003–2004). I 1969 ble det tidstypiske ordet strukturrasjonaliseringsproblematikk (37) satt på trykk i en avis, men dette ordet er noe mer adhocpreget (altså laget for anledningen) enn de andre som er nevnt i dette avsnittet.

To Guinness-rekorder

I Guinness rekordbok 2001 (s. 246) står det at man ved Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for elektronikk, har kommet til at Norges lengste ord med mening må være minoritets­ladningsbærer­diffusjons­koeffisient­målings­apparatur (60 bokstaver). Et annet ord som skal ha stått i Guinness rekordbok, er fylkes­trafikk­sikkerhetsutvalgs­sekretariatsleder­funksjon (55).

Fant du det du lette etter?